Svjedoci.net forum
April 22, 2024, 09:49:21 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Dobro došli na forum svjedoci.net
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Značajna godina: 1914.  (Read 20447 times)
Admin
Isus je Kralj
Administrator
Početnik
*****
Posts: 14Email
« on: December 26, 2010, 10:52:48 PM »

Link na članak


Tko god je imao nešto ozbiljniji doticaj s Jehovinim svjedocima, zna da je za njih godina 1914. jako važna. Naime, organizacija Stražarske kule počevši od oko 1925.g. smatra da je 1914. godine Isus ponovno došao - ali nevidljivo. Po njoj, Isus je tada primio od Boga Oca kraljevstvo i započeo svoju nevidljivu vladavinu i nevidljivo prisustvo. Ovaj nauk jedna je od temeljnih doktrina Stražarske kule. Ujedno, on je kamen-temeljac tumačenja sadašnjega doba.
Pošto se 1914.g. zakraljio, Isus je obavio pregled svih kršćanskih religija i crkvi da utvrdi koja je crkva najbliža "Istini", i tako je, navodno, našao da je Društvo Stražarske kule ta zajednica vjernika koja je najbliža i najvjernija istini.
Nakon 3,5 godine, 1918., (i ponovno 1919. g) odabrao je Društvo Stražarske kule i postavio ga nad svom svojom imovinom, kao "ispunjenje proročanstva" iz Matejevog evanđelja:
"Tko je dakle vjerni i razboriti rob kojeg je gospodar njegov postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme? Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom." (Matej 24:45-47)

Jednostavno rečeno, na temelju značenja koje daje godinama 1914. i 1919. Stražarska kula uči da je njihova organizacija jedina organizacija s kojom Bog surađuje, tj. koju koristi da bi dovršio svoje djelo na Zemlji. Ona je jedina koja ima "Istinu" i čovjek sâm ne može doći do istine iz Božje Riječi bez njihove pomoći. Također, čovjek ne može doći u ispravni odnos s Bogom ukoliko se ne identificiraju Njegovu vidljivu organizaciju na Zemlji i ne povežu se s njom. S druge strane, sve ostale kršćanske denominacije su krive religije pod vlašću Sotone.


Osnovni je cilj ovog teksta razložiti kako je Stražarska kula došla do te 1914. godine i kakve su njene implikacije?
Ako je organizacija bila u krivu kod izračuna te godine, to znači da Jehovini svjedoci već desetljećima od vrata do vrata krivo navješćuju da je Isus ponovno došao 1914.g., iako on tada sigurno nije ponovno došao. A to dalje znači da u narednih par godina Isus nije izveo pregled kršćanskih crkvi i imenovao Društvo Stražarske kule za jedinog i pravog "vjernog i razboritog roba", već da je Društvo Stražarske kule tu titulu samo sebi prisvojilo i već desetljećima neovlašteno koristi autoritet Božjeg zastupnika nad milijunima svojih članova.


Kako se došlo do 1914. godine?

To je objašnjeno u Dodatku knjige «Što Biblija doista uči».

Komplicirana argumentacija je sljedeća:
Isus je rekao u Luki 21:24 da "će Jeruzalem gaziti neznabošci dok ne završe „vremena neznabožaca (pogana)“".
Tumačenje je da je to "vrijeme pogana" započelo kada je babilonski kralj Nabukodonozor osvojio Jeruzalem (glavni grad teokratskog Izraela) i razorio Hram, a to se prema kronologiji Stražarske kule dogodilo 607.g.pne. Tada je ujedno većina preostalih Židova odvedena u babilonsko sužanjstvo.

Koliko će trajati ta "vremena pogana"?
Pastor Charles Taze Russell, utemeljitelj pokreta «Istraživača Biblije» iz kojih je proizašla organizacija Jehovinih svjedoka, došao je do sljedećeg zaključka: U knjizi proroka Danijela 4:13 stoji za jednu viziju stabla, koje predstavlja Nabukodonozora, da će 7 vremena biti izgnan sa svoje kraljevske časti i da će živjeti kao životinja pomračena uma. To se proročanstvo iz Nabukodonozorova sna doslovno ispunilo na njemu samom, kako se čita dalje u knjizi proroka Danijela 4:28-30. Odmah se postavljaju bar tri pitanja:

1. ako je to proročanstvo već imalo svoje doslovno ispunjenje u babilonskom kralju, zašto bi se tražilo dodatno ispunjenje već ispunjenog proročanstva?
2. još važnije pitanje je: kako ovo privremeno svrgavanje s kraljevske časti jednog poganskog (nežidovskog) kralja može poslužiti za paralelu s privremenim ukidanjem izravne Božje vladavine nad Jeruzalemom kroz izraelske i judejske kraljeve?
3. i zašto se za duljinu „vremena pogana“ nije uzela brojka iz Otkrivenja 11:2: "Oni [pogani] će gaziti sveti grad četrdeset i dva mjeseca."? Naime, ovo je jedino mjesto u Bibliji na kojem se „vremena pogana“ i gaženja Jeruzalema (iz Luke 21:24) izravno povezuju uz neko konkretno vremensko razdoblje. A to vremensko razdoblje ne traje „7 vremena“ već 42 mjeseca tj. 3.5 godine, odnosno 3.5 vremena.

Usprkos svemu tome, uzeto je tih "7 vremena" iz Danijela i prema analogiji iz knjige Otkrivenja 12:6&14 (gdje se za 3,5 vremena govori da označava 1260 dana) zaključilo da se radi o broju dana u tih 7 godina. Znači 7 x 360 (lunarna godina) = 2520 dana.
A onda je na osnovu Ezekiela 4:6 upotrijebljena analogija 1 dan = 1 godina.
Što nas konačno dovodi do toga da "vrijeme pogana" traje 2520 godina.
Sada se lako može izračunati kada je to "vrijeme pogana" završilo, ako je započelo padom Jeruzalema 607 g.pne.:

-607 + 2520 = 1913

No, rezultat nije 1913. godina jer nulta godina ne postoji, tako da dobivamo godinu 1914.

607.g.pne + 2520 god = 1914.g.n.e.
 
(Inače, Russell je najprije držao da je Jeruzalem pao 606. g.pne te je uračunavajući nepostojeću 0-tu godinu došao do 1914. Kasnije kada je shvatio pogrešku, spominjao je i 1915.g., a tek 1943.g. pad Jeruzalema se pomakao na 607.g.pne kako bi se održala pivotalna 1914.g.).
Još jedna nelogičnost jest da se do cifre od 2520 dana došlo računajući s lunarnom godinom od 360 dana, da bi se ta cifra kasnije u preračunu prevela u solarnih 2520 godina.

Nadalje se postavlja sljedeće logično pitanje:

Kako je Stražarska kula odabrala 607.g.pne kao godinu pada Jeruzalema?

Krenulo se s 539.g.pne za koju se povjesničari slažu da je tada palo Babilonsko carstvo. Babilon je tada osvojio Perzijski kralj Kir, te je 537.g.pne svojim ediktom oslobodio Židove iz sužanjstva te im dozvolio da se vrate u Jeruzalem i obnove ga.

Tumačeći riječi iz proroka Jeremije 25:11-12: "Sva će se zemlja ova pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina. A kad se navrši sedamdeset godina, pozvat ću na odgovornost kralja babilonskoga i narod onaj zbog prijestupa njihova’, kaže Jehova, ‘pozvat ću na odgovornost cijelu zemlju kaldejsku i pretvorit ću je u pustoš vječnu."
Stražarska kula zaključuje da tih 70 godina označava vrijeme židovskog sužanjstva od pada Jeruzalema.
Tako je onda računica 537.g.pne - 70 god = 607.g.pne.

U cijeloj kronologiji najbitnija je ta 607.g.pne, kao početna točka računanja "vremena pogana" koje je navodno završilo 1914.g.

No, glavni je problem taj da je Nabukodonozor razorio Jeruzalem ne 607. već 586/587.g.pne.!
Ovo je godina oko koje se povjesničari slažu. Ona je dokaziva iz brojnih neovisnih povjesnih dokumenata poput Ptolomejeva kanona, Nabonidovog ljetopisa itd...

Glavni protuargument koji Stražarska kula daje na ovu povjesno utvrđenu činjenicu je taj da se ona drži biblijske kronologije, uzimajući u obzir 70 godina židovskog sužanjstva i da radije temelji svoje uvjerenje na Božjoj riječi nego na vanbiblijskim dokazima kojima argumentiraju sekularni povjesničari.

Problem je jedino što ovo zadnje nije istina. Naime, kako je Stražarska kula došla do 607.g.pne?
Uzela je 537.g.pne i po svom tumačenju Biblije od te godine oduzela spomenutih biblijskih 70 godina.
No, otkuda Jehovinim svjedocima 537.g.pne.? Biblija o toj godini (tj. o toj cifri) nigdje izrijekom ne govori.
Stražarska kula je uzela tu godinu od sekularnih povjesničara! Dakle, sekularni povjesničari tvrde da je Kir oslobodio Židove 537.g.pne., ali sa druge strane u isto vrijeme ti isti povjesničari tvrde da je Jeruzalem pao 586/587.g.pne (a ne 607.g.pne kako to tvrdi Stražarska kula).

Zašto je od tih sekularnih povjesničara uzeta jedna godina, a druga se negira? Imajući k tome još na umu da su povjesničari puno sigurniji što se tiče vremena pada Jeruzalema, da je bio 586. ili 587., nego da je 537. Kir oslobodio Židove.

Odgovor je vrlo jednostavan. Ako je Jeruzalem razoren 587.g.pne, onda bi po Russellovoj kronologiji "vremena pogana" završila 1934, a ne 1914. Što dalje znači da se Isus zakraljio i započeo svoju nevidljivu prisutnost tek te 1934.g., a to znači da On osobno nikako nije mogao izabrati Društvo Stražarske kule da bude njegov ekskluzivni zastupnik na Zemlji. Ovim se ta cijela priča ruši do samih temelja.


Povjesna rekonstrukcija

Da stvar bude još očitija, iz izdanja same Stražarske kule može se rekonstruirati da ako je perzijski kralj Kir dokončao Babilonsko carstvo 539.g.pne onda je Nabukodonozor razorio Jeurzalem 586/587.g.pne.
Dovoljno je pratiti kronologiju babilonskih kraljeva od Nabukodonozora, pa do zadnjega Nabonida.

U Bibliji stoji da je Nabukodonozor razorio Jeruzalem u 19. godini svoga kraljevanja.
Petoga mjeseca, sedmoga dana u mjesecu, to jest devetnaeste godine kraljevanja Nebukadnezara, kralja babilonskoga, došao je do Jeruzalema Nebuzaradan... On je spalio dom Jehovin, dvor kraljev i sve kuće u Jeruzalemu. Kuće svih velikaša spalio je vatrom. (2. Kraljeva 25:8-9)

Biblijskom rekonstrukcijom, s kojom se slažu i povjesničari, a i Stražarska kula, znamo da je Nabukodonozor vladao 43 godine.
"Budući da je Nabukodonozor vladao 43 godine..." (Stražarska kula, 1. studenog 1986.)

Naslijedio ga je njegov sin Evil Meradok. A što se tiče njegove vladavine i kronologije njegovih nasljednika do zadnjeg babilonskog kralja, povjesničari, a i Stražarska kula, tvrde:
"Evil Meradok kraljevao je dvije godine a ubio ga je njegov šogor Neriglisar, koji je vladao četiri godine, a to je vrijeme proveo uglavnom u građevinskim radovima. Njegov maloljetni sin Labaši-Marduk, opaki dječak, naslijedio ga je, a ubijen je u roku od devet mjeseci. Nabonid, koji je služio kao guverner Babilona i koji je bio Nabukodonozorov omiljeni zet, uzeo je prijestolje i imao prilično slavnu vladavinu do pada Babilona 539.g.pne." (Stražarska kula, 1. siječnja 1965, str 29.)

Za posljednjeg kralja Nabonida, se zna da je vladao 17 godina:
"Posljednji vrhovni vladar babilonskog Carstva; otac Baltazara, na temelju klinastih tekstova vjeruje se da je vladao nekih 17 godina (556 - 539 pne). Bio je predan književnosti, umjetnosti i religiji." (Uvid u Sveto pismo, svezak 2, str.457; Nabonid)

Rezimirano, unatraške to izgleda ovako:
539 - pad Babilona i kraj vladavine Nabonida
539 - 556 - 17 g. vladavine Nabonida
556 - 556 - 9 mj. vladavine Labaši-Marduka
556 - 560 - 4 g. vladavine Neriglisara
560 - 562 - 2 g. vladavine Evil Meradoka
562 - 605 - 43 g. vladavine Nabukodonozora

Došlo se do 605.g.pne kao godine u kojoj je Nabukodonozor započeo svoju vladavinu kao babilonski kralj. Pošto je on osvojio i razorio Jeruzalem 19. godine svoje vladavine, dolazi se do 586. ili 587.g.pne. kao godine razorenja Jeruzalema.


Zaključak

Ovim su pokazane dvije glavne slabosti u temeljnoj doktrini Stražarske kule a tiče se 1914.g.
1. proročanstvo iz Danijelove knjige se nikako ne može odnositi na "vrijeme pogana" jer se ono doslovno ispunilo na poganskom kralju Nabukodonozoru.
2. čak i da se "7 vremena" iz Danijelove knjige odnosi na "vrijeme pogana" kronologija Stražarske kule pada u vodu zbog krive početne točke izračuna jer je Jeruzalem pao 586/587. a ne 607.g.pne.

Osim toga, kada je pastor Russell navješćivao godinu 1914. uz nju nije povezivao početak Kristove nevidljive prisutnosti (jer je vjerovao da je ona započela već 1874.) nego je za godinu 1914. navješćivao Armagedon, uništenje svih lažnih religija (među njima i kršćanstva), kraj vladavine naroda i uspostavu vidljivog Božjeg kraljevstva na zemlji. Kako se to proročanstvo nije obistinilo, značaj 1914. se "produhovio" u nevidljivu domenu tako što je Kristov dolazak pomaknut sa 1874. (kako se do tada vjerovalo) na 1914.

Ovo sve ukazuje na to da je Društvo Stražarske kule ipak sâmo samoprozvani «ekskluzivni Božji kanal» i usuđuje se samovoljno govoriti u Božje ime i prakticirati božanski autoritet nad milijunima ljudi, dok joj Bog taj autoritet nikada (a pogotovo ne 1919. g) nije dao.


« Last Edit: March 17, 2012, 01:17:00 PM by mali šime » Logged
mali šime
Administrator
Mlađi član
*****
Posts: 87« Reply #1 on: December 26, 2010, 10:59:39 PM »

Uf... ovo poprilično ljulja same temelje Kule stražare Shocked
« Last Edit: February 28, 2012, 02:01:47 PM by mali šime » Logged

Istina će vas osloboditi.
mali šime
Administrator
Mlađi član
*****
Posts: 87« Reply #2 on: June 26, 2011, 08:53:43 PM »

Nadopuna originalnog članka s dodatnim osvrtom na Jeremijinh "70 godina":

1914-kronologija i Jeremijinih „70 godina“

 Cool
Logged

Istina će vas osloboditi.
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #3 on: February 21, 2012, 05:08:23 PM »


Budući da iz diskusije sa adminom (reformatorom baštinske crkve) se nije moglo izmenjivati misli zbog izbegavanja mojih pitanja na facebook portalu, rešio sam da na ovakav način omogućim čitateljima da sami zaključe o ovoj temi. Analiziran je tekst tako što je - pod kurzivom adminovo razumevanje kako mi, Jehovini svedoci, dolazimo do te godine,
- a pod JEHOVIN SVEDOK obrazloženje kako Jehovin svedok razume istu temu.
Pa da počnemo:1914-kronologija i Jeremijinih „70 godina“

 

Kronologija kojom se došlo do 1914. godineAdmin( reformator baštinske crkve) :
Komplicirana argumentacija je sljedeća:
Isus je rekao u Luki 21:24 da "će Jeruzalem gaziti neznabošci dok ne završe „vremena neznabožaca (pogana)“". Tumačenje Stražarske kule je da je to "vrijeme pogana" započelo kada je babilonski kralj Nabukodonozor osvojio Jeruzalem (glavni grad teokratskog Izraela) i razorio Hram, a to se prema kronologiji Stražarske kule dogodilo 607.g.pne. Tada je ujedno većina preostalih Židova odvedena u babilonsko sužanjstvo.

JEHOVIN SVEDOK:
 Kada je Kraljevstvo počelo vladati?
Sledeće Isusove reči ključ su pomoću kojeg možemo saznati kada je Kraljevstvo počelo vladati. On je rekao: ”Jeruzalem će gaziti nacije dok se ne ispune određena vremena nacija“ (Luka 21:24). Jeruzalem je jedini grad na Zemlji koji je bio direktno povezan s Božjim imenom (1. Kraljevima 11:36; Matej 5:35). Bio je glavni grad zemaljskog kraljevstva koje je Bog odobravao. Taj su grad trebale ”gaziti nacije“, odnosno svetske su vlasti trebale prekinuti Božju vladavinu nad njegovim narodom. Kada je taj period trebao početi?
Poslednjem kralju koji je sedio na Jehovinom prestolju u Jeruzalemu bilo je rečeno: ”Skini turban i odloži krunu (...) i ona neće biti ničija dok ne dođe onaj koji po zakonu ima pravo na nju, i njemu ću je dati“ (Ezehijel 21:25-27, NS). Kruna je trebala biti oduzeta od tog kralja, a Božja vlast nad njegovim narodom prekinuta. To se zbilo 607. pr. n. e., kad su Babilonci razorili Jeruzalem. Tokom ’određenih vremena‘ koja su usledila na Zemlji nije postojala vlast koja bi predstavljala Božju vladavinu. Jehova je odlučio da tek na kraju ’određenih vremena‘ vlast preda onome ”koji po zakonu ima pravo na nju“ — Isusu Hristu. Koliko je taj period trebao trajati?
Proročanstvo iz biblijske knjige Danila kaže: ”Posecite drvo i potrite ga, ali mu panj sa žilama ostavite u zemlji u okovima željeznim i bakrenim (...) dokle sedam vremena prođe preko njega“ (Danilo 4:23). Kao što se vidi, ”sedam vremena“ koja se ovde spominje traje jednako dugo kao i ”određena vremena nacija“.
U Bibliji se ljude, vladare i kraljevstva ponekad uspoređuje s drvećem (Psalam 1:3; Jeremija 17:7, 8; Ezehijel 31. poglavlje). Prethodno spomenuto simbolično drvo ”viđaše se do kraja sve zemlje“ (Danilo 4:11). Prema tome, vlast predstavljena tim drvetom koje je trebalo poseći i okovati protezala se ”do krajeva zemaljskih“, odnosno uključivala je sva ljudska kraljevstva (Danilo 4:17, 20, 22). Dakle to drvo predočava Božju vrhovnu vlast, naročito u odnosu na Zemlju. Tu je vlast neko vreme predstavljalo kraljevstvo koje je Jehova uspostavio nad izraelskim narodom. Simbolično je drvo posečeno, a panj je okovan željezom i bakrom kako ne bi mogao rasti. To ukazuje na to da kraljevstvo koje je predočavalo Božju vladavinu na Zemlji treba biti uklonjeno, što se dogodilo 607. pr. n. e. No tako nije trebalo ostati zauvek. Drvo je trebalo biti okovano ”sedam vremena“. Na kraju tog perioda Jehova vlast predaje onome kome ona po zakonu i pripada, Isusu Hristu. Očito je da se izrazi ”sedam vremena“ i ”određena vremena nacija“ odnose na isti vremenski period.
Biblija nam pomaže da saznamo koliko traje ”sedam vremena“. U njoj se 1 260 dana izjednačava s ’jednim vremenom, dva vremena i pola vremena‘, što je ukupno tri i pol ”vremena“ (Otkrivenje 12:6, 14). To znači da period od sedam vremena iznosi 2 520 dana.
Kad 2 520 doslovnih dana pribrojimo 607. godini pr. n. e., dolazimo do 600. pr. n. e. No sedam vremena trajalo je puno duže. Taj je period trajao još dok je Isus govorio o ’određenim vremenima nacija‘. Dakle, sedam vremena ima proročansko značenje. Dakle pri računanju trebamo primeniti biblijsko pravilo ’dan za godinu‘ (4. Mojsijeva 14:34; Ezehijel 4:6). U tom slučaju sedam vremena tokom kojih svetske sile vladaju nad Zemljom bez Božjeg uplitanja iznosi 2 520 godina. Pribrojimo li 2 520 godina 607. godini pr. n. e., dolazimo do 1914. n. e. To je godina kad su ”određena vremena nacija“, odnosno sedam vremena, završila. To znači da je Isus Hrist 1914. počeo vladati kao Kralj Božjeg Kraljevstva.
Ovo inače i mala deca razumeju. Ne vidim šta je ovde komplicirano kako kaže admin ove stranice

Admin(reformator baštinske crkve):
Koliko će trajati ta "vremena pogana"?

Pastor Charles Taze Russell je preuzeo tumačenje adventista N. Barboura. U knjizi proroka Danijela 4:13 stoji za jednu viziju stabla, koje predstavlja Nabukodonozora, da će 7 vremena biti izgnan sa svoje kraljevske časti i da će živjeti kao životinja pomračena uma. To se proročanstvo iz Nabukodonozorova sna doslovno ispunilo na njemu samom, kako se čita dalje u knjizi proroka Danijela 4:28-30. Odmah se postavljaju bar tri pitanja:

JEHOVIN SVEDOK
Tumačenje je od Rassela, jer da je u obrnutom slučaju adventisti bi već odavno imali ovo tumačenje i po tome bi bili poznati. Russel I Barbour su se razmimoišli zbog neslaganja o  otkupnini.


Admin(reformator baštinske crkve) koji postavlja pitanja:

1. ako je to proročanstvo već imalo svoje doslovno ispunjenje u babilonskom kralju, zašto bi se tražilo dodatno ispunjenje već ispunjenog proročanstva?

 JEHOVIN SVEDOK
Prvo ispunjenje sna usledilo je kad se Nabukodonozor nakon privremenog ludila opet vratio na prestolje. Ta tema njegovog sna nam otkriva najvažnije ispunjenje u vezi s Božjim Kraljevstvom'. On je na kraju svog sna rekao odnosno razrešio ovim mislima: “Da sve živo upozna kako Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim: on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi ( Danilo 4:14)
Samo je jedna osoba u svakom pogledu ispunila sve te preduvjete da bude nazvana 'najnižim od ljudi', a to je naš Gospod Isus Hrist, koji je napustio svoju nebesku slavu i koji je rođen na Zemlji kao čovek. Toliko o poniznosti našeg Gospoda. Kao takav posredstvom satanine ruke je umro ponižavajućom i okrutnom smrću....(a to sve upućuje na rasvetljavanje da je naš Gospod 'najniži od ljudi kome je dato Kraljevstvo....(…)'
A neizostavna misao ovog sažetka je da nakon svog uskrsnuća se vratio natrag u nebesku slavu čekajući toliko dugo dok ne završe sedam vremena vladavine naroda. Tek tada je bio uzdignut na prestolje da bi vladao kao Kralj Božjeg Kraljevstva.

Dakle: Ne radi se samo o Nabukodonozoru i ispunjenju sna na njemu, već i o našem Gospodu i njegovim uzdignućem na prestolje kao Kralj (Jevrejima 10:12,13).

Admin (reformator baštinske crkve):
2. još važnije pitanje je: kako ovo privremeno svrgavanje s kraljevske časti jednog poganskog (nežidovskog) kralja može poslužiti za paralelu s privremenim ukidanjem izravne Božje vladavine nad Jeruzalemom kroz izraelske i judejske kraljeve?
 JEHOVIN SVEDOK
Svrgavanjem Nabukodonozora s kraljeve časti počinje Tih ”sedam vremena“ koji su ustvari dominacija neznabožačkih sila nad Zemljom  bez uplitanja Božjeg Kraljevstva i ono obuhvaća 2 520 godina.


Admin (reformator baštinske crkve):
3. i zašto se za duljinu „vremena pogana“ nije uzela brojka iz Otkrivenja 11:2: "Oni [pogani] će gaziti sveti grad četrdeset i dva mjeseca."? Naime, ovo je jedino mjesto u Bibliji na kojem se „vremena pogana“ i gaženja Jeruzalema (iz Luke 21:24) izravno povezuju uz neko konkretno vremensko razdoblje. A to vremensko razdoblje ne traje „7 vremena“ već 42 mjeseca tj. 3.5 godine, odnosno 3.5 vremena.

JEHOVIN SVEDOK:
Taj stavak iz Otkrivenja 11:2 je napisan nakon Isusovog uzdignuća. Dakle Isus je mislio kada je rekao o vremenima neznabožaca na izjavu u Danilu 4:25 što znači da se povezuje s tim stavkom ,a ne sa OTKRIVENJEM 21:24 koji se uzima u obzir da bismo razumeli koliko traje sedam vremena.Osim toga smešno izgleda, a i zvuči kada se kaže : A ZAŠTO SE ZA  DUŽINU NIJE UZELA BROJKA IZ OTKRIVENJA 11:2….čuj zašto?!?!?! Ko smo mi  da pomišljamo da se biblijska proročansatva  trebaju po našem shvatanju  ispunjavati?!?!?!


Admin ( reformator baštinske crkve):
Usprkos svemu tome, uzeto je tih "7 vremena" iz Danijela i prema analogiji iz knjige Otkrivenja 12:6&14 (gdje se za 3,5 vremena govori da označava 1260 dana) zaključilo da se radi o broju dana u tih 7 godina. Znači 7 x 360 (lunarna godina) = 2520 dana. A onda je na osnovu Ezekiela 4:6 upotrijebljena analogija 1 dan = 1 godina. Što nas konačno dovodi do toga da "vrijeme pogana" traje 2520 godina.

Sada se lako može izračunati kada je to "vrijeme pogana" završilo, ako je započelo padom Jeruzalema 607 g.pne.: -607 + 2520 = 1913

 

No, rezultat nije 1913. godina jer nulta godina ne postoji, tako da se dobiva godina 1914.

607.g.pne + 2520 god = 1914.g.n.e.

 JEHOVIN SVEDOK:
To što si stavio u zagradu (lunarna godina) može značiti neinformiranost o tome  kako se u biblijskim danima računalo vreme. U biblijskim se proročanstvima reč godina često koristi u posebnom smislu kao oznaka za 12 meseci od kojih svaki ima 30, što iznosi 360.  Takozvana LINUSOLARNa godina. Naprimer, računalo se po lunarnom kalendaru koje se prilagođavalo solarnoj godini. To je srednja vrednost za godinu pri čemu svaki mesec ima 30 dana.

Admin ( reformator baštinske crkve):
4. Još jedno pitanje: Zašto se za izračun dana uzela lunarna godina od 360 dana, da bi se ta cifra kasnije u preračunu prevela u solarnih 2520 godina?

JEHOVIN SVEDOK
To ti je rečeno gore.

 Ne mogu,a da ne napišem da su ustvari ova četiri pitanja smešna , jer nam govore o čoveku koji je neinformiran, nepripremljen i nezainteresovan da ih sam pronađe. Zašto tako mislim? Kako bismo uopšte trebali postaviti pitanja KOJA SU PRODUKT RAZMIŠLJANJA:

Prvo pitanje bi trebalo ovako postaviti:
Zašto taj stavak u Danilu ima dvostruko značenje i ispunjenje?
- da li primećujemo razliku?

Drugo pitanje bi trebalo ovako postaviti:
Zbog čega je privremeno svrgavanje Nabukodonozora koje traje “sedam vremena”(2520 god.) je upoređeno sa uspostavom BOŽJEG KRALJEVSTVA 1914?
Da li primećujemo razliku?treće pitanje adminovo glasi, zapazimo ovo:
“A ZAŠTO SE ZA DULJINU NIJE UZELO…
- Da vas pitam: da li vi volite da vas neko uslovljava? Čisto sumnjam! Dakle kada se razmišlja sledi razumno pitanje koje bi otprilike ovako izgledalo:
 KAKO STE I NA TEMELJU ČEGA DOŠLI DO TE GODINE  KAD JE UNIŠTEN JERUZALEM ODNOSNO USTOLIČEN NAŠ GOSPOD ISUS HRIST KAO KRALJ?
- da li i ovde primetimo razliku?

Zapazimo i ovo četvrto smešno pitanje. Ono mi je i najsmešnije
admin pita: zašto se za izračun dana uzela lunarna godina od 360, da bi se ta cifra kasnije u preračunu prevela u solarnih 2520 godina?

- da ste u prilici da me vidite zajedno bismo se nasmejali! Lunarna 360?!?!?! 
Svašta, krhko je znanje! No uozbiljićemo se i naglasiti da admin malo istraži temu o vremenu, a zainteresovani neka bace pogled na gornji komentar jer tu se govori o linusolarnom računanju vremena. A kako bi izgledalo jednostavno postavljeno pitanje čoveka koji razmišlja:
Ako u Bibliji stoji u mnogim biblijskim stavcima  da se vreme računa da jedna godina ima 360 dana.... KAKO SE ONDA ZOVE TO RAČUNANJE VREMENA?
- Da li smo primetili razliku? A mi bismo se trebali potruditi da naš admin sve sazna o vremenima; koliko traju; kako se računaju itd.

Sada bih da okrenem ploču. postavlja se pitanje: zbog čega ta smešna pitanja. Odgovor je jednostavan: da naivne uputi na tanak led. Toliko o tome.

 Pad Jeruzalema: 607 ili 587/586 g.pne?


Admin ( reformator baštinske crkve):
Kako je stražarska kula odabrala 607.g.p.n.e kao godinu pada Jeruzalema?
Za pad Jeruzalema svi povjesničari tvrde da se desio 587. ili 586. g.pne. Ova godina je dokaziva iz brojnih neovisnih povjesnih dokumenata poput Ptolomejeva kanona, Nabonidovog ljetopisa, Babilonskih kronika,  astronomskih dnevnika, trgovinskih ekonomskih spisa koji potvrđuju duljinu kraljevenja babilonskih kraljeva, sinkronizacija s egipatskom kronologijom, itd...

Glavni protuargument koji Stražarska kula daje na ovu povjesno utvrđenu činjenicu je taj da se ona  drži biblijske kronologije, uzimajući u obzir „70 godina židovskog sužanjstva“ i da radije temelji svoje uvjerenje na Božjoj riječi nego na vanbiblijskim dokazima kojima argumentiraju sekularni povjesničari.

 Problem je jedino što ovo nije istina. Naime, kako je Stražarska kula došla do 607.g.pne?

Uzela je 537.g.pne i po svom tumačenju Biblije od te godine oduzela spomenutih biblijskih 70 godina.

No, otkuda Jehovinim svjedocima 537.g.pne.? Biblija o toj godini (tj. o toj cifri) nigdje izrijekom ne govori.

Stražarska kula je uzela tu godinu od sekularnih povjesničara. Seklurani povjesničari tvrde da je Kir oslobodio Židove 537.g.pne., ali sa druge strane u isto vrijeme ti isti povjesničari tvrde da je Jeruzalem pao 586/587.g.pne. Stražarska kula se slaže s argumentacijom povjesničara zasnovanom na Nabonidovim kronikama, astronomskim proračunima, trgovinskim pločicama, podacima iz raznih sekularnih izvora da je Babilon pao 539.g.pne, ali u isto vrijeme zanemaruje i omalovažava istu argumentaciju kojom ti isti povjesničari dolaze do 587/6.g. pne kao godine pada Jeruzalema.

 

5. Zašto je od sekularne povjesti uzeta godina 539.pne (pad Babilona) i 537.pne (oslobađanje Židova) a niječe se 587/586 koja je utemeljena na istim dokazima i u čiji prilog govori veće breme povjesne dokumentacije i astronomske potpore, dok s druge strane za 607.g.pne kao godinu pada Jeruzalema nema nikakva povjesnog i arheološkog dokaza?

 

Ovaj nedostatak povjesnih dokaza u prilog 607.g. Stražarska kula u svojim publikacijama izostavlja, a čak i nepošteno navodi svoje čitatelje na pomisao da neki povjesničari podupiru tu godinu. Zadnji primjer je u knjizi „God’s Word For Us Through Jeremiah“ (Božja Riječ za nas kroz Jeremiju) u kojoj se na str. 55 navodi izraleska arheologinja Eilat Mazar koja je sudjelovala u nadzoru arheoloških iskapanja u Jeruzalemu.

„Arheolog Eilat Mazar izvještava da je iskopan mali otisak glinog pečata ili bula. Pronađena je 2005.g. za vrijeme nadziranog iskopavanja sloja datiranog u vrijeme kada je Jeruzalem bio uništen 607. g.pne.“

Ovakvom konstrukcijom Stražarska kula daje dojam da spomenuta arheologinja tvrdi da je Jeruzalem uništen 607. g.pne. No, to nikako nije istina, jer ona je uvjerenja da se to desilo 586.g.pne, što se može provjeriti na ovoj stranici: http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/palace-king-david.html


JEHOVIN SVEDOK
KOLIKO SU POUZDANA TA DELA ISTORIČARA STAROG DOBA?
Istoričari koji su živeli nakon razorenja Jeruzalema daju prilično proturečne informacije o novobabilonskim kraljevima. Hronologija događaja temeljena na njihovim zapisima ne podudara se s biblijskom hronologijom. Jesu li ti zapisi tačni?
Jedan od istoričara koji su živeli najbliže razdoblju novobabilonskih vladara bio je Beros, babilonski sveštenik boga Baala. Njegova Babyloniaca (Babilonska istorija), koju je napisao otprilike 281. pr. n. e., danas je izgubljena. Sačuvani su samo neki njeni fragmenti u delima drugih istoričara. Beros je tvrdio da se prilikom pisanja poslužio “knjigama koje su brižno čuvane u Babilonu”. Jesu li istorijski podaci koje je zapisao zaista tačni? Razmotrimo jedan primer.
Beros kaže da je asirski kralj Sanherib “nasledio prestolje svog brata”, da je “nakon njega na vlast došao njegov sin [Esar-Hadon], koji je vladao 8 godina”, te da je potom “21 godinu vladao [Šamaš-šum-ukin]” (III, 2.1, 4). Međutim babilonski istorijski zapisi koji su nastali puno pre Berosovog vremena pokazuju da je kralj Sanherib nasledio prestolje svog oca, Sargona II, a ne svog brata. U njima dalje stoji da je Esar-Hadon vladao 12, a ne 8 godina, te da je Šamaš-šum-ukin bio na vlasti 20, a ne 21 godinu. Istoričar Robartus van der Spek kaže da je Beros prilikom pisanja svog dela konzultirao Babilonske hronike, ali da ga to “nije sprečilo da doda neke informacije i svoja tumačenja”.
Smatraju li drugi istoričari Berosove zapise pouzdanima? Stanley Burstein, autor knjige The Babyloniaca of Berossus, u kojoj je iznio zaključke detaljnog proučavanja Berosovih dela, napisao je: “Berosa se nekad smatralo istoričarom. (...) Ipak, njegova dela pokazuju da ne zaslužuje taj naziv. Čak i u suhoparnim ulomcima njegove Babyloniace koji su nam danas dostupni nalazi se priličan broj pogrešnih podataka o istorijskim potvrđenim činjenicama. (...) Takve su greške za istoričara naprosto nedopustive, ali njegova namera i nije bila zapisati tačnu istoriju”
Do kojeg zaključka dolazimo u svetlu iznesenih argumenata? Jesu li Berosovi zapisi tačni i verodostojni? Šta je s drugim istoričarima iz starog doba koji su hronološke podatke temeljili uglavnom na Berosovim delima? Mogu li se njihovi zapisi smatrati verodostojnima?

Ptolemejev kanon
Kanon kraljeva koji je sastavio Klaudije Ptolemej, astronom iz 2. veka n. e., također se koristi kao argument da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e. Taj se popis kraljeva uzima kao temelj za određivanje hronologije drevne istorije, pa tako i novobabilonskog razdoblja.
Ptolemej je svoj kanon sastavio više od 600 godina nakon što je Novobabilonsko Carstvo došlo kraju. Kako je odredio koje je godine prvi kralj s njegovog popisa počeo vladati? Objasnio je da je pomoću astronomskih izračunavanja, u koje su uključene i Mesečeve pomrčine, “došao do prve godine vladanja Nabonasara”, prvog kralja sa svog popisa. Christopher Walker, kustos u Britanskom muzeju, kaže da je Ptolemejev kanon “popis koji je sastavljen s ciljem da astronomima pruži vremenski okvir za astronomska zapažanja, a ne precizan istorijski izveštaj o ustoličenju i smrti kraljeva”.
“Od davnina je poznato da su astronomski podaci u Ptolemejevom kanonu tačni”, napisao je Leo Depuydt, jedan od najvećih Ptolemejevih zagovornika, “ali to samo po sebi ne znači da su tačni i istorijski podaci koji su zapisani u njemu.” Potom je dodao: “Da bi se utvrdio početak i kraj vladanja svakog kralja s početka popisa [gde se nalaze i novobabilonski kraljevi], kanon treba usporediti s klinopisanim dokumentima, i to za svakog kralja zasebno.”
Što su ti “klinopisani dokumenti” pomoću kojih se može utvrditi istorijska tačnost Ptolemejevog kanona? Oni uključuju Babilonske hronike, liste kraljeva te pločice s računima, ugovorima i druge potvrde poslovnih transakcija — dokumente koje su drevni pisari, što su živeli tokom novobabilonskog razdoblja ili kratko nakon njega, zapisali koristeći klinasto pismo.
Šta otkriva usporedba Ptolemejevog kanona i tih klinopisanih zapisa? “Podudara li se Ptolemejev kanon s drevnim klinopisanim zapisima?” Nalazi se usporedni popis kraljeva iz jednog dela Ptolemejevog kanona i jednog teksta na klinastom pismu. Jasno se može videti da Ptolemej između Kandalanua i Nabonida navodi samo četvoricu kraljeva. No popis kraljeva pronađen u drevnom gradu Uruku otkriva da je u tom periodu vladalo sedam kraljeva. Je li vladavina trojice kraljeva koji se ne spominju na Ptolemejevom popisu bila kratka i zanemariva? Klinopisani dokumenti pokazuju da je jedan od tih kraljeva vladao sedam godina.
Osim toga u dokumentima pisanima klinastim pismom postoje snažni argumenti da je pre Nabopolasara, prvog kralja novobabilonskog razdoblja, Babilonijom četiri godine vladao kralj Asur-etel-ilani. Usto više od godinu dana u zemlji nije bilo vladara. Ali Ptolemej je sve te pojedinosti izostavio iz svog kanona.
Zašto neke kraljeve nije uvrstio u svoj popis? Po svemu sudeći, zato što ih nije smatrao zakonitim babilonskim vladarima. Naprimer izostavio je novobabilonskog kralja Labaši-Marduka. Međutim klinopisani zapisi potvrđuju da su kraljevi koji se ne nalaze u Ptolemejevom kanonu zaista vladali Babilonijom.
Uopšteno rečeno, Ptolemejev se kanon smatra tačnim. Ipak, budući da je neke podatke izostavio, ostaje pitanje možemo li se potpuno pouzdati u njegovu hronologiju.

Na koji zaključak upućuju razmotreni argumenti
Videli smo da se na temelju Biblije jasno da zaključiti kako je razdoblje babilonskog ropstva trajalo 70 godina. Postoje snažne naznake, s kojima se slaže i većina stručnjaka, da su se Židovi u svoju domovinu vratili 537. pr. n. e. Računajući 70 godina unatrag, dolazimo do godine razorenja Jeruzalema — 607. pr. n. e. Istina, dela istoričara iz starog doba te Ptolemejev kanon to ne potvrđuju, ali njihova se tačnost opravdano može dovesti u pitanje. Ti istorijski zapisi ne pružaju dovoljno snažne argumente koji bi pobili biblijsku hronologiju.
No nameće se još neka pitanja. Je li tačno da istorija ne govori u prilog biblijski utemeljenom zaključku da je Jeruzalem razoren 607. pr. n. e.? Šta pokazuju klinopisani dokumenti koji potiču iz tog vremena, od kojih su mnoge napisali očevici tog događaja?

KLJUČNA GODINA U Istoriji

Kako je utvrđeno da je Kir II. osvojio Babilon 539. pr. n. e.?
▪ Drevni istorijski spisi i klinopisani dokumenti: Diodor Sicilski (oko 80-20. pr. n. e.) napisao je da je Kir postao perzijski vladar “prve ...godine 55. olimpijade” (Historical Library, IX. knjiga, 21). Ta godina odgovara 560. pr. n. e. Grčki istoričar Herodot (oko 485-425. pr. n. e.) napisao je da je Kir ubijen “nakon što je vladao 29 godina”, što znači da je umro u 30. godini svog vladanja, to jest 530. pr. n. e. (Istorija, I. knjiga, Klio, 214). Klinopisani zapisi pokazuju da je Babilonom vladao devet godina pre smrti. Vratimo li se od njegove smrti devet godina unatrag, dolazimo do 539. pr. n. e. kao godine u kojoj je osvojio Babilon.
Pločica BM 33066: Babilonska glinena pločica BM 33066, koja sadrži astronomske podatke, potvrđuje da je Kir umro 530. pr. n. e. Iako sadrži neke greške u izračunavanju položaja pojedinih nebeskih tela, na njoj se nalaze opisi dveju Mesečevih pomrčina koje su se, prema tom zapisu, dogodile sedme godine vladavine Kambiza II, Kirovog sina i naslednika. Utvrđeno je da su to pomrčine Meseca koje su bile vidljive iz Babilona 16. maja 523. pr. n. e. i 10. januara 522. pr. n. e. Na temelju toga može se zaključiti da je sedma godina vladanja Kambiza započela u proleće 523. pr. n. e. Dakle Kambiz je počeo vladati 529. pr. n. e. Iz toga proizlazi da je Kirova poslednja godina vladanja bila 530. pr. n. e. te da je Babilonom počeo vladati 539. pr. n. e.


KRATAK SAŽETAK
▪ Mnogi istoričari tvrde da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e.
▪ Biblijska hronologija jasno ukazuje na to da su Babilonci uništili Jeruzalem 607. pr. n. e.
▪ Istoričari svoje tvrdnje uglavnom temelje na delima istoričara iz starog doba te Ptolemejevom kanonu
▪ Dela istoričara iz starog doba sadrže priličan broj pogrešnih podataka i nisu uvek u suglasju s klinopisanim zapisima


.IZVORI, Značenja, bilješke :
1. Babyloniaca (Chaldaeorum Historiae), prva knjiga, 1.1.
2. Robartus van der Spek (ur.), Studies in Ancient Near Eastern World View and Society, str. 295.
3. Stanley Mayer, The Babyloniaca of Beross...us, str. 8.
4. Almagest, III, 7, na engleski preveo G. J. Toomer, u delu Ptolemy’s Almagest, 1998, str. 166. Ptolemej je znao da su babilonski astronomi utvrdili da se iste vrste Mesečevih pomrčina ponavljaju svakih 18 godina te da su na temelju toga matematičkim izračunima određivali vreme kad su se u prošlosti dogodile pomrčine te procenjivali kad će nastupiti sledeće (Almagest, IV, 2).
5. Mesopotamia and Iran in the Persian Period, str. 17-18.
6. Journal of Cuneiform Studies, 47. sv., 1995, str. 106-107.
7. Klinasto pismo ili klinopis je pismo koje se sastoji od klinastih znakova urezanih u glinene pločice. Pisari su po mekoj glini utiskivali znakove oštrom pisaljkom odnosno stilusom.
8. Sin-šar-iškun vladao je sedam godina. To potvrđuje 57 pronađenih potvrda poslovnih transakcija koje potiču iz razdoblja njegove vladavine (Journal of Cuneiform Studies, 35. sv., 1983, str. 54-59).
9. Pločica C.B.M. 2152 potiče iz četvrte godine vladavine Asur-etel-ilanija (A.T. Clay, Legal and Commercial Transactions Dated in the Assyrian, Neo-Babylonian and Persian Periods—Chiefly From Nippur, 1908, str. 74). Zapis pronađen u Haranu koji govori o Nabonidu, (H1B), I. poglavlje, 30. redak, spominje Asur-etel-ilanija prije Nabopolasara (Anatolian Studies, VIII. sv., 1958, str. 35, 47). Pločica BM 25127 pokazuje da pre vladavine Nabopolasara u zemlji otprilike godinu dana nije bilo kralja (Albert Kirk Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, str. 87-88).
10. Neki učenjaci tvrde da je Ptolemej u svoj popis uvrstio samo kraljeve koji su vladali Babilonijom te da je one koji su nosili titulu “kralj asirski” izostavio s popisa. No vidljivo je da su neki kraljevi koji se nalaze u Ptolemejevom kanonu imali titulu “kralj asirski”. Potvrde poslovnih transakcija, pisma i drugi drevni zapisi jasno pokazuju da su kraljevi Asur-etel-ilani, Sin-šum-lišir i Sin-šar-iškun vladali Babilonijom.


BIBLIJA kaže da su Židovi trebali biti u babilonskom ropstvu “dok se ne ispuni sedamdeset godina”, što je Jehova Bog prorekao preko proroka Jeremije. Kada su bili oslobođeni iz ropstva? “Prve [vladalačke] godine perzijskoga kralja Kira” (2. Letopisa 36:21, 22, Jeruzalemska Biblija). I biblijski izveštaji i istorija potvrđuju da je razdoblje babilonskog ropstva došlo kraju kad su se Židovi vratili u svoju domovinu 537. pr. n. e., nakon što je Kir pokorio Babilon te izdao proglas o njihovom oslobađanju. Biblija jasno kaže da je izgnanstvo trajalo 70 godina, stoga je moralo početi 607. pr. n. e.
Međutim većina istoričara smatra da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e., što bi značilo da su Židovi u zarobljeništvu u Babilonu bili svega 50 godina. Svoju tvrdnju temelje na drevnim klinopisanim dokumentima na kojima su zapisane pojedinosti o Nebukadnezaru II. i njegovim naslednicima. Mnogi od tih dokumenata napisani su u razdoblju razorenja Jeruzalema ili neko vreme nakon toga. No koliko su pouzdani izračuni do kojih se došlo na temelju tih pisanih dokumenata? Šta klinopisani zapisi zapravo pokazuju?
Da bismo dobili odgovore na ta pitanja, razmotrićemo na šta ukazuju klinopisani dokumenti na koje se oslanjaju mnogi stručnjaci. Spomenućemo (1) Babilonske hronike, (2) potvrde poslovnih transakcija i (3) pločice s astronomskim podacima.


● Babilonske hronike
Babilonske hronike su zbirka glinenih pločica koje sadrže značajne događaje iz babilonske istorije
Šta kažu stručnjaci? Ronald Sack, jedan od vodećih stručnjaka u istraživanju klinopisanih dokumenata, rekao je da Babilonske hronike ne pružaju potpun istorijski izveštaj o važnim događajima. Napisao je da istoričari moraju temeljito proučiti i druge izvore ako žele “rasvetliti događaje iz tog dela prošlosti”.
Šta pokazuju Babilonske hronike? One ne mogu pružiti potpunu sliku istorijskih događaja iz razdoblja koje je na njima opisano zato što su znatno oštećene, a neki delovi nedostaju. Imajući to na umu, logično je pitati se mogu li se zaključci izvedeni na temelju tih pločica smatrati tačnima i pouzdanima. Dakle, sto se tice BABILONSKE HRONIKE —  TO JE NEPOTPUN ISTORIJSKI IZVEŠTAJ
Podaci iz Babilonskih hronika pokrivaju samo 35 od otprilike 88 godina, koliko se smatra da je trajalo novobabilonsko razdoblje.
Logged
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #4 on: February 21, 2012, 05:14:39 PM »

nastavak..

● Potvrde poslovnih transakcija
Većina potvrda poslovnih transakcija koje potiču iz novobabilonskog razdoblja jesu potvrde o primitku robe, novca ili robova, razni računi, priznanice i slično. Na njima su obično bili upisani dan i... mesec te godina vladanja kralja koji je tada bio na vlasti. Naprimer na jednoj pločici stoji da je određena transakcija bila provedena “27. dana meseca nisana, 11. godine Nebukadrezara [poznatijeg pod imenom Nebukadnezar II], kralja babilonskog”.
Da bi se moglo utvrditi kad se odigrao događaj koji se spominje na nekoj pločici, važno je znati kako su Babilonci računali godine vladanja svojih kraljeva. Kad bi neki kralj umro ili bio svrgnut s vlasti, na prestolje bi došao novi kralj. Smena kraljeva obično se odvijala u istoj kalendarskoj godini po babilonskom računanju vremena, a meseci koji su preostali do kraja te godine smatrali su se godinom ustoličenja novog kralja. Logičan je zaključak da na potvrdama koje su bile načinjene tokom godine ustoličenja novog kralja trebaju stajati meseci koji su sledili nakon poslednjeg meseca vladanja prethodnog kralja.
Šta kažu stručnjaci? Profesor Sack detaljno je proučio brojne potvrde poslovnih transakcija koje potiču iz razdoblja Novobabilonskog Carstva. Godine 1972. napisao je da je pažljivim ispitivanjem dotad još neobjavljenih pločica što se čuvaju u Britanskom muzeju otkrio neke pojedinosti koje su potpuno uzdrmale prijašnje zaključke o tome kada je Avil-Marduk (poznat i kao Evil-Merodak) nasledio prestolje svog oca Nebukadnezara II. Prema ranije otkrivenim klinopisanim zapisima, u šestom mesecu poslednje, odnosno 43, godine svog vladanja Nebukadnezar II. još je bio na vlasti. No pločice koje je proučavao profesor Sack potiču iz četvrtog i petog meseca godine ustoličenja Avil-Marduka, to jest godine za koju stručnjaci smatraju da se odnosi na poslednju godinu vladanja Nebukadnezara II.7 Iz toga se vidi da i među arheološkim nalazima postoje proturečni podaci.
Šta pokazuju potvrde poslovnih transakcija? To nije jedino nesuglasje kad je reč o razdobljima u kojima jedan kralj nasleđuje drugoga. Naprimer jedan zapis pokazuje da je Nebukadnezar II. još uvek vladao u desetom mesecu svoje poslednje godine vladanja — šest meseci nakon što je, kako se smatra, njegov naslednik došao na prestolje. Slično proturečje postoji i u podacima iz razdoblja smene vlasti između Avil-Marduka i njegovog naslednika Neriglisara.

Šta nam to govori? Kao što smo ranije rekli, Babilonske hronike ne pružaju potpuni uvid u istorijska događanja zato što velik dio podataka nedostaje. Ta činjenica pokazuje kako postoji mogućnost da nemamo celovit sled novobabilonskih kraljeva. Stoga je sasvim logično pitati se je li moguće da su Novobabilonskim Carstvom vladali i drugi kraljevi. Ako je ta pretpostavka valjana, novobabilonsko razdoblje trajalo je duže nego što se to danas smatra. Dakle, ni Babilonske hronike ni potvrde poslovnih transakcija nisu dovoljno čvrst temelj za tvrdnju da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e.


● Pločice s astronomskim podacima
Te pločice sadrže podatke o položaju Sunca, Meseca, planeta i zvezda te neke istorijske podatke, kao što su godina vladanja nekog kralja. Naprimer, na astronomskom dnevniku prikazanom na donjoj slici opisana je pomrčina Meseca koja se dogodila prvog meseca prve godine vladanja kralja Mukin-zerija.
Šta kažu stručnjaci? Prema njihovim saznanjima, Babilonci su razvili vrlo napredne metode predviđanja pomoću kojih su s velikom tačnošću mogli utvrditi kada će nastupiti pomrčina.
Jesu li mogli izračunati i kada su se u prošlosti događale pomrčine? Profesor John Steele kazao je: “Moguće je da su do podataka o prošlim pomrčinama došli tako što su unatrag računali kada su nastupile”. Profesor David Brown smatra da su drevni narodi s područja Mezopotamije predviđali vreme nastupanja pomrčina kratko pre nego što bi do njih došlo te da su svoje procene potom upisivali na pločice. No ipak priznaje kako postoji verovatnost da su do nekih izračuna došli “pisari iz 4. i kasnijih vekova pr. n. e. tako što su unatrag izračunavali vreme nastupanja tih prošlih pomrčina”. Mogu li se ti izračuni smatrati neospornom činjenicom ako nisu potvrđeni drugim nalazima?
Čak i ako je određena pomrčina nastupila onog datuma koji je zapisan na drevnim astronomskim dnevnicima, znači li to da su i istorijski podaci što ih je pisar povezao s tim datumom uistinu tačni? Ne nužno. Istoričar Robartus van der Spek objašnjava: “Podatke na pločicama zapisali su ljudi koji su se bavili astrologijom, a ne istorijom.” On kaže da delovi astronomskih dnevnika koji sadrže i neke istorijske podatke nisu pisani s velikom pažnjom i zato naglašava da ih treba razmatrati s dozom opreza.
Šta pokazuju pločice s astronomskim podacima? Razmotrimo neke pojedinosti s pločice koja nosi naziv VAT 4956. U prvom redu te pločice stoji datum: “37. godina vladanja Nebukadnezara, kralja babilonskog.” Nakon toga sledi detaljan opis položaja Meseca i nekih planeta u odnosu na različite zvezde i zvežđa. Na njoj se nalazi i opis jedne Mesečeve pomrčine. Stručnjaci kažu da su se sva nebeska tela spomenuta na toj pločici u opisanim položajima nalazila 568/567. pr. n. e. Prema toj pretpostavci, 18. godina vladanja Nebukadnezara II, odnosno godina u kojoj je uništen Jeruzalem, bila bi 587. pr. n. e. No da li podaci zapisani na toj pločici upućuju isključivo na 568/567. pr. n. e.?
Na pločici se spominje pomrčina Meseca koja je nastupila 15. dana trećeg babilonskog meseca, sivana. Stručnjaci su potvrdili da se tog meseca 568. pr. n. e. dogodila pomrčina, i to na dan koji odgovara 4. maja po julijanskom kalendaru. Međutim pomrčina Meseca zbila se i 20 godina ranije, tačnije 15. maja 588. pr. n. e. Ako je 588. pr. n. e. bila 37. godina kraljevanja Nebukadnezara II, to bi značilo da je 18. godina njegovog vladanja bila 607. pr. n. e., upravo ona godina kada je, u skladu s biblijskom hronologijom, bio razoren Jeruzalem. Da li još koji podatak s pločice VAT 4956 ide u prilog tvrdnji da je Jeruzalem razoren 607. pr. n. e.?
Osim spomenute pomrčine na pločici je opisano i 13 opažanja položaja Meseca te 15 opažanja položaja različitih planeta u odnosu na neke zvezde i zvežđa. Na njoj se nalaze i zapisi o osam vremenskih intervala između izlazaka i zalazaka Sunca i Meseca.
Budući da se položaj Meseca u datom trenutku može odrediti s velikom tačnošću, stručnjaci su pažljivo analizirali opise tih 13 opažanja Mesečevih pozicija. Podatke s pločice analizirali su pomoću kompjuterskog programa koji omogućuje prikaz položaja nebeskih tela na određeni datum u prošlosti. Do kojih se saznanja došlo tom analizom? Opisani položaji Meseca ne odgovaraju u potpunosti godini 568/567. pr. n. e., ali svih 13 opisanih opažanja položaja Meseca tačno se poklapa s položajima tog nebeskog tela godine 588/587. pr. n. e.
Na pločici VAT 4956 prikazanoj na 26. stranici zaokružen je vrlo važan podatak koji pokazuje da spomenuta Mesečeva pomrčina bolje odgovara 588. pr. n. e. nego 568. pr. n. e. U trećem redu teksta na toj pločici piše da se Mesec nalazio u određenom položaju “u noći 9. [nisana]”. Stručnjaci koji su tu pomrčinu smestili u 568. pr. n. e. (odnosno u -567. po astronomskom kalendaru) priznali su da se te godine Mesec u opisanom položaju nalazio 8, a ne 9. nisana. Nastojeći potkrepiti tvrdnju da pločica potiče iz 568. pr. n. e., ustvrdili su da je pisar greškom upisao broj devet umesto osam. No položaj Meseca koji se spominje u trećem redu te pločice posve odgovara položaju Meseca 9. nisana 588. pr. n. e.
Očigledno je da dobar dio astronomskih podataka s pločice VAT 4956 govori u prilog tome da je 37. godina vladanja Nebukadnezara II. bila 588. pr. n. e. Iz toga proizlazi da je Jeruzalem razoren 607. pr. n. e., baš kao što to Biblija i pokazuje. A Biblija jasno kaže da su Židovi bili u babilonskom ropstvu 70, a ne 50 godina (Jeremija 25:1, 2, 11; 29:10; ...Danilo 9:2). Ono što su oni zapisali nedvosmisleno upućuje na zaključak da je Jeruzalem bio razoren 607. pr. n. e.


ASTRONOMSKI DNEVNIK BM 32238
Na pločici se nalaze zapisi o pomrčinama Meseca. No ona je sastavljena tek nakon opažanja poslednje pomrčine koja se zbila otprilike 400 godina nakon prve pomrčine koja je opisana na njoj. Budući da pisar nije bio očevidac svih pomrčina koje je zapisao na pločici, može se pretpostaviti da je uz pomoć matematičkih izračunavanja utvrdio kada su nastupile ranije pomrčine. Takva izračunavanja ne mogu se automatski smatrati pouzdanim izvorom informacija za određivanje hronologije događaja ako nema dodatnih dokaza koji idu u prilog onome što je zapisano na pločici.

KOJI DATUM PIŠE NA PLOČICI VAT 4956?
Kako je došlo do spora? U trećem redu teksta na pločici piše da je “u noći 9. [nisana]”, prvog meseca babilonskog kalendara, “Mesec bio 1 lakat zapadno od zvezde ß Virginis”. Međutim 1915. Paul Neugebauer i Ernst Weidner napisali su da je 568. pr. n. e. (što ide u prilog tvrdnji da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e.) “Mesec bio 1 lakat zapadno od te zvezde 8, a ne 9. nisana”. No opis položaja Meseca koji se nalazi na pločici tačno odgovara 9. nisana 588. pr. n. e., iz čega proizlazi da je Jeruzalem bio uništen 607. pr. n. e.
Piše li na pločici broj 9 ili 8?
(1) Na pločici se vidi akadski znak za broj 9.
(2) Kad su Neugebauer i Weidner transliterirali klinopisani tekst s pločice, promenili su broj 9 u 8.
(3) Samo su u bilješci naznačili da u izvornom tekstu na pločici stoji broj 9.
(4) Kad su akadski tekst prevodili na nemački, također su napisali broj 8.
(5) Godine 1988. Sachs i Hunger objavili su tekst s pločice u izvornom obliku, s brojem 9.
(6) No ipak su uvažili ispravku što su je načinili Neugebauer i Weidner te su u prevodu teksta na engleski pored broja 9 stavili napomenu “pogrešno upisan broj 8”.

*bpk / Vorderasiatisches Museum, SMB / Olaf M. Teßmer


Izvori, bilješke, značenje:
1. Klinasto pismo ili klinopis je pismo koje se sastoji od klinastih znakova urezanih u glinene pločice. Pisari su u meku glinu utiskivali znakove oštrom pisaljkom odnosno stilusom.
2. Albert Kirk Gray...son, Assyrian and Babylonian Chronicles, 2000. (reprint izdanja iz 1975), str. 8.
3. Novobabilonsko razdoblje započelo je u 7. veku pr. n. e., kada su na vlast došli kraljevi iz kaldejske dinastije. Prvi vladar bio je Nabopolasar, otac Nebukadnezara II. To je razdoblje završilo 539. pr. n. e., kada je perzijski kralj Kir s prestolja svrgnuo poslednjeg babilonskog kralja, Nabonida.
4. Ellen Whitley Moore, Neo-Babylonian Business and Administrative Documents, 1935, str. 33.
5. John M. Steele: “Observations and Predictions of Eclipse Times by Early Astronomers”, u delu Archimedes, Volume 4, New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology, 2000, str. 36.
6. Ronald H. Sack, Amel-Marduk 562-560 B.C.—A Study Based on Cuneiform, Old Testament, Greek, Latin and Rabbinical Sources. With Plates, 1972, str. 3.
7. Datumi na pločicama BM 80920 i BM 58872 pokazuju da pločice potiču iz četvrtog i petog meseca godine ustoličenja Evil-Merodaka. Tekst s pločica objavio je Ronald H. Sack u delu Amel-Marduk 562-560 B.C.—A Study Based on Cuneiform, Old Testament, Greek, Latin and Rabbinical Sources. With Plates, str. 3, 90, 106.
8. Datum na pločici BM 55806, koja se čuva u Britanskom muzeju, pokazuje da pločica datira iz desetog meseca 43. godine Nebukadnezara II.
9. Datumi na pločicama BM 75106 i BM 61325 pokazuju da pločice potiču iz sedmog i desetog meseca godine za koju se smatra da je druga i poslednja godina vladanja Evil-Merodaka. Međutim pronađena je i pločica BM 75489, prema čijem je datumu ustanovljeno da ta pločica potiče iz drugog meseca godine ustoličenja njegovog naslednika, Neriglisara. (Erle Leichty, J. J. Finkelstein, C.B.F. Walker, Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum, VIII. sv., [Tablets From Sippar 3], 1988, str. 25, 35).
Erle Leichty, Albert Kirk Grayson, Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum, VII. sv., (Tablets From Sippar 2), 1987, str. 36.
Ronald H. Sack, Neriglissar—King of Babylon, 1994, str. 232. Na pločici se nalazi oznaka za mesec aiar (drugi mesec babilonskog kalendara).
10. To pokazuje i primer Neriglisara. Na jednom pronađenom kraljevskom zapisu za njega se kaže da je “sin Bel-šum-iškuna, kralja babilonskog”. Na jednom drugom zapisu Bel-šum-iškuna se naziva “mudri princ”. Izraz “princ” prevod je akadske reči rubû, koja označava titulu i može se prevesti kao “kralj; vladar”. Budući da arheološki nalazi pružaju proturečne podatke o Neriglisaru i njegovom prethodniku Avil-Marduku, je li moguće da je Bel-šum-iškun, “kralj babilonski”, vladao između ta dva kralja? Profesor Raymond Dougherty kazao je da se “naznake o aristokratskom poreklu Neriglisara ne smeju zanemariti” (Raymond Dougherty, Nabonidus and Belshazzar—A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian Empire, 1929, str. 61).
11. Hermann Hunger (ur.), Astronomical Diaries and Related Texts From Babylonia, V. sv., 2001, str. 2-3.
12. Abraham J. Sachs, “A Classification of the Babylonian Astronomical Tablets of the Seleucid Period”, Journal of Cuneiform Studies, 2. sv., br. 4, 1948, str. 282-283.
13. Astronomical Diaries and Related Texts From Babylonia, V. sv., str. 391.
14. David Brown, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology, 2000, str. 164, 201-202.
15. Robartus van der Spek, “The Astronomical Diaries as a Source for Achaemenid and Seleucid History”, Bibliotheca Orientalis, L N° 1/2, Januari-Maart, 1993, str. 94, 102.

16. Abraham J. Sachs, Astronomical Diaries and Related Texts From Babylonia, I. sv., Hermann Hunger (ur.), 1988, str. 47.
17. Peter J. Huber, Salvo De Meis, Babylonian Eclipse Observations From 750 BC to 1 BC, 2004, str. 186. Prem...a zapisu na pločici VAT 4956, pomrčina Meseca nastupila je 15. sivana, trećeg meseca babilonskog kalendara, što znači da je prvi dan tog meseca bio 15 dana ranije. Ako je pomrčina Meseca nastupila 15. maja 588. pr. n. e. prema julijanskom kalendaru, tada je prvi dan meseca sivana bio 30. juni/1. juli 588. pr. n. e. Iz tog proizlazi da je mesec nisan, prvi mesec babilonskog kalendara kojim je započinjala nova godina, počeo teći 2/3. maja. Početak godine u kojoj je nastupila ta pomrčina trebao je pasti na 3/4. aprila, no prema zapisu na pločici VAT 4956, godini koja je prethodila 37. godini kraljevanja Nebukadnezara nakon dvanaestog (poslednjeg) meseca, adara, umetnut je interkalarni mesec. (U šestom redu na tablici piše: “osmi dan XII2 [trinaestog] meseca”.) Zbog toga nova godina nije mogla početi pre 2/3. maja te se datum pomrčine koja se zbila 588. pr. n. e. u potpunosti poklapa s datumom koji se nalazi na pločici.
18. Prema članku “Ein astronomischer Beobachtungstext aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II”, autora Paula V. Neugebauera i Ernsta F. Weidnera, objavljenom u delu Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 67. sv., 1. maja 1915, str. 67-76, na pločici se nalazi 13 opažanja položaja Meseca u odnosu na neku zvezdu ili zvežđe. Na njoj se nalazi i 15 opažanja položaja određenih planeta (str. 72-76). Znak za Mesec u klinastom pismu lako se može razaznati, no ne i znakovi za imena planeta i njihove položaje (David Brown, Mesopotamian Planetary Astronomy—Astrology, 2000, str. 53-57). Zbog toga se podaci o položajima planeta mogu tumačiti na više načina. Budući da se kretanje i faze Meseca kroz istoriju mogu lako odrediti, astronomi s priličnom tačnošću mogu utvrditi položaj nebeskih tela koja se na pločici VAT 4956 spominju u povezanosti s Mesecom te njihovim položajima pridružiti određeni datum.
Ti se vremenski intervali odnose, naprimer, na vreme od zalaska Sunca do zalaska Meseca prvog dana u mesecu te na još dva vremenska intervala izmerena kasnije u tom istom mesecu. Stručnjaci su pomoću tih vremenskih intervala izračunali položaje Sunca, Meseca i Zemlje te ih povezali s određenim datumima (F. R. Stephenson, David M. Willis: “The Earliest Datable Observation of the Aurora Borealis”, u delu Under One Sky—Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East [uredili John M. Steele i Annette Imhausen], 2002, str. 420-428). Drevni su astronomi trebali imati neku vrstu sata da bi mogli izmeriti trajanje tih vremenskih intervala. No takva merenja nisu pouzdana (John M. Steele: “Observations and Predictions of Eclipse Times by Early Astronomers”, u delu Archimedes, Volume 4, New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology, 2000, str. 65-66). Ipak, izračunavanja položaja Meseca u odnosu na druga nebeska tela načinjeni su s velikom preciznošću.
Analiza je provedena pomoću kompjuterskog programa TheSky6™. Pored toga napravljena je i temeljita analiza uz pomoć programa Cartes du Ciel/Sky Charts (CDC) te jednog programa koji koristi Američki pomorski opservatorij, a služi za pretvaranje datuma iz gregorijanskog u julijanski kalendar. Budući da se mnogi znakovi za položaj planeta mogu tumačiti na više načina, u analizi nisu korišteni podaci o položajima tih planeta u svrhu određivanja godine na koju ukazuje taj astronomski dnevnik. Paul V. Neugebauer, Ernst F. Weidner: “Ein astronomischer Beobachtungstext aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II, (-567/66)”, u delu Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 67. sv., 1. maja 1915, str. 41.
Na pločici VAT 4956, u trećem redu piše: “Mesec se nalazio 1 lakat [ili 2 stupnja] zapadno od zvezde ß Virginis.” Ranije spomenuta analiza pokazala je da se 9. nisana Mesec nalazio 2° 04′ zapadno i 0° južno od zvezde ß Virginis. Stručnjaci smatraju da se ti podaci u potpunosti poklapaju.Podaci s pločice VAT 4956 idu više u prilog 607. pr. n. e.
 


 Admin ( reformator baštinske crkve):

Povjesna rekonstrukcija

 Iz izdanja same Stražarske kule može se rekonstruirati da ako je perzijski kralj Kir dokončao Babilonsko carstvo 539.g.pne onda je Nabukodonozor razorio Jeurzalem 586/587.g.pne. Dovoljno je pratiti kronologiju babilonskih kraljeva od Nabukodonozora, pa do zadnjega Nabonida.

U bibliji je napisano da je Nabukodonozor razorio Jeruzalem u 19. godini svoga kraljevanja.

Petoga mjeseca, sedmoga dana u mjesecu, to jest devetnaeste godine kraljevanja Nebukadnezara, kralja babilonskoga, došao je do Jeruzalema Nebuzaradan... On je spalio dom Jehovin, dvor kraljev i sve kuće u Jeruzalemu. Kuće svih velikaša spalio je vatrom. (2. Kraljeva 25:8-9)

Biblijskom rekonstrukcijom, s kojom se slažu i povjesničari, a i Stražarska kula, zna se da je Nabukodonozor vladao 43 godine.

"Budući da je Nabukodonozor vladao 43 godine..." (Stražarska kula, 1. studenog 1986.)

 
Naslijedio ga je njegov sin Evil Meradok. A što se tiče njegove vladavine i kronologije njegovih nasljednika do zadnjeg babilonskog kralja, povjesničari, a i Stražarska kula, tvrde:

"Evil Meradok kraljevao je dvije godine a ubio ga je njegov šogor Neriglisar, koji je vladao četiri godine, a to je vrijeme proveo uglavnom u građevinskim radovima. Njegov maloljetni sin Labaši-Marduk, opaki dječak, naslijedio ga je, a ubijen je u roku od devet mjeseci. Nabonid, koji je služio kao guverner Babilona i koji je bio Nabukodonozorov omiljeni zet, uzeo je prijestolje i imao prilično slavnu vladavinu do pada Babilona 539.g.pne." (Stražarska kula, 1. siječnja 1965, str 29.)

 Za posljednjeg kralja Nabonida, se zna da je vladao 17 godina:

"Posljednji vrhovni vladar babilonskog Carstva; otac Baltazara, na temelju klinastih tekstova vjeruje se da je vladao nekih 17 godina (556 - 539 pne). Bio je predan književnosti, umjetnosti i religiji." (Uvid u Sveto pismo, svezak 2, str.457; Nabonid)

 Rezimirano, unatraške to izgleda ovako:

539 - pad Babilona i kraj vladavine Nabonida

539 - 556 - 17 g. vladavine Nabonida

556 - 556 - 9 mj. vladavine Labaši-Marduka

556 - 560 - 4 g. vladavine Neriglisara

560 - 562 - 2 g. vladavine Evil Meradoka

562 - 605 - 43 g. vladavine Nabukodonozora

Došlo se do 605.g.pne kao godine u kojoj je Nabukodonozor započeo svoju vladavinu kao babilonski kralj. Pošto je on osvojio i razorio Jeruzalem 19. godine svoje vladavine, dolazi se do 586. ili 587.g.pne. kao godine razorenja Jeruzalema.

JEHOVIN SVEDOK
Da odmah uporedimo i da naglasimo

 BEROS        ALEKSANDAR     JOSIP        PTOLEMEJ
                             POLIHISTOR    FLAVIJE
            oko 350-270.      105-?       37-?100.     oko 100-170.
              pr. n. e.      pr. n. e.      n. e.          n. e.
Kraljevi
Nabopo-
lasar            21              20           —            21
Nebukad-
nezar II.        43              43           43           43
Avil-
Marduk            2              12           18            2
Neri-
glisar            4               4           40            4
Labaši-
Marduk            9 mjeseci       —            9 mjeseci    —
Nabonid         17              17           17           17

Ako su zapisi istoričara starog doba pouzdani, zašto se podaci koje su zapisali razlikuju? POTOM JE NAPISANO:
 Da se jasno može videti da Ptolemej između Kandalanua i Nabonida navodi samo četvoricu kraljeva. A popis kraljeva pronađen u drevnom gradu Uruku otkriva da je u tom periodu vladalo sedam kraljeva, a klinopisani dokumenti pokazuju da je jedan od tih kraljeva vladao sedam godina. Osim toga  napisano je da pre Nabopolasara, prvog kralja novobabilonskog razdoblja, Babilonijom četiri godine vladao kralj Asur-etel-ilani. I da  više od godinu dana u zemlji nije bilo vladara.  Ptolemej je sve te pojedinosti izostavio iz svog kanona.
Zašto neke kraljeve nije uvrstio u svoj popis? Napisano je: zato što ih nije smatrao zakonitim babilonskim vladarima. Naprimer izostavio je novobabilonskog kralja Labaši-Marduka. Međutim klinopisani zapisi potvrđuju da su kraljevi koji se ne nalaze u Ptolemejevom kanonu doista vladali Babilonijom.
Budući da je Ptolomej neke podatke izostavio, ostaje pitanje: možemo li se potpuno pouzdati u njegovu hronologiju.
 Pozadina kako Admin (reformator baštinske crkve) razume

 Izvorna kronologija Barboura i Russella (iz 1877.g.) po kojem se iščekivala 1914.g. nije ista aktualnoj kronologiji. Naime, Barbour i Russell su za početnu točku u kronologiji uzeli 536.g.pne za koju su tada smatrali da je bila godina pada Babilona i 1. godina Kirova kraljevanja. Od te godine se oduzelo „70 godina“ i došlo do 606.g.pne za koju se tvrdilo da se je godina pada Jeruzalema. Na to se dodalo 2520 godina i došlo do 1914.g., ali s krivom računicom koja je uključivala nepostojeću 0-tu godinu. Kasnije kada je shvatio pogrešku, Russell je počeao uz listopad 1914. spominjati i listopad 1915.g. No, po izbijanju 1. svjstskog rata držao se uglavnom samo 1914. Tek 1943.g. pad Jeruzalema se bez previše objašnjenja i povjesne argumentacije pomakao na 607.g.pne kako bi se održala pivotalna 1914.g.

 

Osim pogreške uračunavanja 0-te godine postojale su još dvije greške. Godina pada Babilona i početna godina Kirova kraljevanja Babilonom. Barbour i Russell su za oboje držali da se radi o 536.g.pne. Iako su povjesničari tvrdili suprotno njihovim pretpostavkama Barbour i Russell su ustrajali na svojoj kronologiji jer se ona „zgodno“ završava 40 godina nakon 1874. (godine početka Kristove parusije, kako su onda držali). Kada su povjesničari dokazali da je pad Babilona u stvari bio 539.g.pne Russell je bio pomalo zatečen. Zbog toga, da bi se sačuvala kronologija kojom se došlo do 1914.god, za početnu točku se uzeo Kirov proglas oslobođenja babilonskih sužnjeva 537.g. pne iako je to u suprotnosti s Biblijskim navodom da se 70 godina navršava padom Babilona – Jer 25:12.

nastavljam..
Logged
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #5 on: February 21, 2012, 05:17:26 PM »

nastavak..

Na što se odnosi „70 godina“?

 
 70 godina dominacije Babilona kao svjetske sile: 609.g.pne – 539.g.pne

"Sva će se zemlja ova pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina. A kad se navrši sedamdeset godina, pozvat ću na odgovornost kralja babilonskoga i narod onaj zbog prijestupa njihova’, kaže Jehova, ‘pozvat ću na odgovornost cijelu zemlju kaldejsku i pretvorit ću je u pustoš vječnu." - Jeremija 25:11-12

Treba primjetiti tri stvari:

a)      da će zemlja Judina biti opustošrna, ali se ovdje eksplicitno ne govori da će ta pustoš trajati 70 godina

b)      da se 70 godina iz Jeremijina proročanstva odnosi ne samo na i Židove i zemlju Judinu već i na sve ostale okolne narode (usp. stih 9)

Ovo „služenje“ ne znači uništenje. Narodi (zajedno s Židovima koji su se povremeno bunili) su živjeli u svojoj zemlji ali su služili babilonskom kralju – To se jasno vidi u Jer 27:7.8.11. gdje je objašnjeno da je služenje babilonskom kralju značilo uzeti njegov jaram, čime su bili pošteđeni od uništenja i deportacije iz zemlje. To je bila i poruka Jeremijina da se sačuva Židovski narod i Jeruzalem: Jer 27:17. Židovi su se ipak pobunili i nisu služili babilonskom kralju te se na njih onda ne odnosi onih 70 godina jer je prema Jeremijinu proročanstvu na njih došla kazna Jer 25:11 i deportacija. Onih 70 godina služenja vrijedi za ostale narode koji su podanički nastavili služiti babilonskom kralju.

c)      da se 70 godina završava padom Babilona (539.g.pne)

Pošto je Babilon pao 539.g.pne, to znači da je početak perioda „70 godina“ započeo oko 609.g.pne što odgovara babilonskim osvajanjem Asirije čime je Babilon postao dominantna svjetska sila i ubrzo nakon toga  (nakon bitke kod Karkemiša 605.g.pne) Izrael i okolni narodi počeli su služiti babilonskom kralju.

Stražarska kula za kraj perioda od 70 godina uzima 537.g.pne što je u kontradikciji s Jer 25:12 gdje stoji da će po završetku 70 godina Bog suditi babilonskom kralju – a to se desilo 2 godine ranije.
Potvrda ovog tumačenja se nalazi kasnije u knjizi proroka Jeremije.:

„Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva - starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon, … (4) "Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: 'Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon… (10) Jer ovako govori Jahve: 'Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto.“ (Jer 29:1.4.10, prijevod Kršćanska sadašnjost)

 

Iz ovoga se vidi da je „70 godina“ Babilonu iz Jer 25 već bilo u tijeku za vrijeme prvog sužanjstva Židova iz Jeruzalema koje se desilo 10-ak godina prije samog pada Jeruzalema (587/586 g.pne).Pozadina kako JEHOVIN SVEDOK razume:
Budući da su ”sedam vremena“ proročanska, na 2 520 dana moramo primeniti biblijsko pravilo: ’Dan za godinu.‘ To je pravilo izneseno u proročanstvu o babilonskoj opsadi Jeruzalema (Ezehijel 4:6, 7; usporedi 4. Mojsijevu 14:34). Stoga ”sedam vremena“ dominacije neznabožačkih sila nad Zemljom, bez uplitanja Božjeg Kraljevstva, obuhvaća 2 520 godina. Započela su sedmog lunarnog meseca (15. tišrija) 607. pr. n. e., opustošenjem Jude i Jeruzalema (2. Kraljevima 25:8, 9, 25, 26). Od tog vremena pa do 1. pr. n. e. razdoblje je od 606 godina. Preostalih 1 914 godina proteže se otada do 1914. n. e. Tako je ”sedam vremena“, ili 2 520 godina, završilo 15. tišrija, ili 4/5. oktobra 1914. n. e.

ZAŠTO je važno znati koje je godine babilonski kralj Nebukadnezar II. razorio Jeruzalem? Najpre zato što je taj događaj bio prekretnica u istoriji Božjeg naroda. Jedan je istoričar rekao da je uništenje Jeruzalema “dovelo do dotad neviđene katastrofe”. U njoj je uništen hram što je preko 400 godina bio središte obožavanja Svemogućeg Boga. Tačnu godinu uništenja Jeruzalema važno je znati i zato što je Biblija detaljno prorekla tu katastrofu, odlazak Božjeg naroda u babilonsko ropstvo, povratak u Jeruzalem te obnovu obožavanja pravog Boga. Kad uvidimo da se to proročanstvo ispunilo do najmanje pojedinosti. Zašto, dakle, Jehovini svedoci veruju da je Jeruzalem uništen 20 godina pre nego što to tvrde mnogi stručni izvori? Kratko rečeno, ZATO ŠTO NA TU GODINU UKAZUJE SAMA BIBLIJA

Na što se odnosi prorečenih “sedamdeset godina”?
Godinama pre uništenja Jeruzalema prorok Jeremija zapisao je jednu pojedinost koja omogućuje da se po biblijskoj hronologiji utvrdi tačna godina uništenja toga grada. Prorok je preneo Božju objavu “svemu narodu Judinu i svim Jeruzalemcima” te ih upozorio: “Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina” (Jeremija 25:1, 2, 11, Jeruzalemska Biblija). Kasnije je dodao: “Ovako kaže Jehova: ‘Kad se navrši sedamdeset godina u Babilonu, pohodiću vas i ispuniću vam dobru reč svoju da ću vas vratiti na ovo mesto’” (Jeremija 29:10). Na što se odnosi tih “sedamdeset godina”? Kako nam to razdoblje pomaže utvrditi koje je godine Jeruzalem bio uništen?
U mnogim prevodima Biblije umesto “kad se navrši sedamdeset godina u Babilonu” stoji “kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina”. Neki istoričari tvrde da se to prorečeno razdoblje odnosi na Babilonsko Carstvo. Sudeći po istorijskim izvorima, ono je vladalo Judom i Jeruzalemom otprilike 70 godina, od 609. do 539. pr. n. e., kad je grad Babilon pao u ruke Perzijanaca.
Međutim Biblija jasno pokazuje da je to razdoblje bilo stroga kazna koju je Bog namenio isključivo stanovnicima Jude i Jeruzalema. Oni su s njime sklopili savez i time mu se zavetovali na poslušnost (2. Mojsijeva 19:3-6). No budući da su uporno grešili protiv njega i nisu se kajali za svoje postupke, on im je rekao: “Ja ću poslati (...) Nabukodonozora [Nebukadnezara], kralja babilonskoga, (...) na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode” (Jeremija 25:4, 5, 8, 9, JB). Iako se babilonski gnev obrušio i na susedne narode, Jeremija je uništenje Jeruzalema i 70 godina sužanjstva nazvao “kaznom za prestup (...) naroda svojega” jer je Jeruzalem “teško zgrešio” (Tužaljke 1:8; 3:42; 4:6).
Sve to upućuje na zaključak da se 70 godina, prema Bibliji, odnosi na strogu kaznu koju je Bog, posluživši se Babiloncima, nanio Judi. Ipak, Bog je rekao Judejcima: “Kad prođe punih sedamdeset godina, (...) vratiću vas na ovo mesto”, u Judu i njen glavni grad, Jeruzalem (Jeremija 29:10, Šarić).

Kada je započelo razdoblje od “sedamdeset godina”?
Istoričar Ezra, koji je živeo nakon prorečenih 70 godina, pod Božjim je nadahnućem o kralju Nebukadnezaru napisao: “One, koji su se spasili od mača, odvede u ropstvo u Babilon, gde su bili sluge njemu i njegovim sinovima, dok nije nastupilo kraljevanje Perzijanaca. Zemlja je, uto, prolazila razdoblje svojih subota, da se ispuni Gospodova reč, što ju je kazao Jeremija: ‘Za sve vreme, što bude opustošena — punih sedamdeset godina — neka uživa subotni počinak!’” (2. Letopisa 36:20, 21, Grubišić).
Ti reci pokazuju da je bilo prorečeno kako će tokom razdoblja od 70 godina za zemlju u Judi i oko Jeruzalema nastupiti “subotni počinak”, što je značilo da se u tom razdoblju zemlja neće obrađivati — neće se sijati njive niti obrezivati vinogradi (3. Mojsijeva 25:1-5, Gru). Budući da je Božji narod bio neposlušan te da je verovatno kršio i odredbu o subotnjem počinku, Bog ga je odlučio kazniti tako što je odredio da će zemlja 70 godina ležati neobrađena i pusta (3. Mojsijeva 26:27, 32-35, 42, 43).
Kada je judejska zemlja postala neobrađena i pusta? Istorija nam govori da su Babilonci pod Nebukadnezarom napali Jeruzalem u dva navrata, u razmaku od desetak godina. Kada je počelo teći razdoblje od 70 godina? To se nije dogodilo kad je Nebukadnezar prvi put opkolio i napao Jeruzalem. Zašto se to može reći? Zato što u prvom napadu nije razorio grad. Iako je sa sobom u Babilon poveo mnogo zarobljenika, neke je ostavio da žive u Judi. Bio je to mahom “siromašni narod”, koji je nastavio obrađivati zemlju od koje je živio (2. Kraljevima 24:8-17). No potom je nastupio preokret.
Judejci su se pobunili protiv babilonskog kralja, pa se on sa svojom vojskom vratio na Jeruzalem (2. Kraljevima 24:20; 25:8-10). Tog puta grad su sravnili sa zemljom i uništili sveti hram, a mnoge stanovnike odveli u zarobljeništvo u Babilon. U samo dva meseca “sav narod [koji je preostao u zemlji], od maloga do velikog, i svi zapovednici četa ustadoše i odoše u Egipat jer se bojahu Kaldejaca [Babilonaca]” (2. Kraljevima 25:25, 26, JB). To se dogodilo u tišriju, sedmom mesecu židovskog kalendara, što odgovara drugoj polovini septembra i prvoj polovini oktobra po našem kalendaru. Otada je zemlja postala pusta i neobrađena te je za nju nastupio subotnji počinak. Onima koji su prebegli u Egipat Bog je preko Jeremije poručio: “Vi ste sami videli svu nesreću koju sam pustio da dođe na Jeruzalem i na sve Judine gradove. Evo, do danas su opustošeni, i niko ne stanuje u njima” (Jeremija 44:1, 2, Ša). Stoga je očito da je razorenje Jeruzalema označilo početak sedamdesetogodišnjeg razdoblja. Koje se godine to desilo? Da bismo odgovorili na to pitanje, najpre trebamo utvrditi kada je to razdoblje završilo.

 Kada je završilo razdoblje od “sedamdeset godina”?
Prorok Danilo, koji je živeo u Babilonu kad je “nastupilo kraljevanje Perzijanaca”, saznao je iz knjige proroka Jeremije koliko će dugo Židovi biti u babilonskom ropstvu. Napisao je: “Istraživah u Pismima broj godina koje se — prema reči koju Jahve uputi proroku Jeremiji — imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: sedamdeset godina” (Danilo 9:1, 2, JB).
I Ezra je pomno izučavao Jeremijina proročanstva te je na temelju njih zaključio da se 70 godina približilo kraju kad je Jehova potaknuo ‘perzijskoga kralja Kira da izda proglas’ kojim je omogućio povratak Židova u njihovu domovinu (2. Letopisa 36:21, 22, Gru). Kir je izdao taj proglas u prvoj godini svoje vladavine, nakon što je 539. pr. n. e. osvojio Babilon. Do jeseni 537. pr. n. e. Židovi su se vratili u Jeruzalem kako bi obnovili obožavanje pravog Boga (Ezra 1:1-5; 2:1; 3:1-5).
Dakle razdoblje od 70 godina prema biblijskoj je hronologiji doslovno razdoblje koje je završilo 537. pr. n. e. Kada od te godine računamo 70 godina unatrag, dolazimo do 607. pr. n. e. Te je godine Jeruzalem bio razoren.
Ako Biblija, koja je pisana pod Božjim nadahnućem, jasno upućuje na 607. pr. n. e., zašto mnogi stručnjaci smatraju da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e.? Zato što se oslanjaju na podatke koji se nalaze u spisima istoričara iz starog doba i u Ptolemejevom kanonu. Možemo li tim delima verovati više nego Bibliji?

Većina istoričara smatra da je Jeruzalem razoren 587. pr. n. e. Međutim biblijski pisci Jeremija i Danilo jasno kažu da su Židovi bili u babilonskom ropstvu 70, a ne 50 godina (Jeremija 25:1, 2, 11; 29:10; ...Danijel 9:2). Ono što su oni zapisali nedvosmisleno upućuje na zaključak da je Jeruzalem bio razoren 607. pr. n. e. A u Bibliji stoji: Ovo je reč koja je došla Jeremiji za sav narod Judin, četvrte godine Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, odnosno prve godine Nebukadnezara, kralja babilonskoga,  i koju je prorok Jeremija objavio svemu narodu Judinu i svim stanovnicima Jeruzalema;
Jeremija 25:11: Sva će se zemlja ova pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina.”’
Jeremija 29:10: Ovako kaže Jehova: ‘Kad se navrši sedamdeset godina u Babilonu, pohodiću vas i ispuniću vam dobru reč svoju da ću vas vratiti na ovo mesto.’

O kakvoj ti kontradikciji pišeš?! Radi se o ispunjenju proročanstva: Završni reci Druge letopisa (36:17-23) uverljivo dokazuju da se ispunilo proročanstvo iz Jeremije 25:12 i usto pokazuju da je trebalo proći punih 70 godina od potpunog opustošenja zemlje do obnavljanja službe Jehovi u Jeruzalemu 537. pr. n. e. Iz toga se može zaključiti da je to opustošenje započelo 607. pr. n. e. (Jer. 29:10; 2. Kralj. 25:1-26; Ezra 3:1-6).


admin (reformator bastinske crkve):
Ostale reference na Jeremijinih 70 godina

Danijel 9:1-2 se referira na Jeremijino proročanstvo u trenutku pada Babilona. Danijel ne tvrdi da je on iz Jeremijinog proročanstva zaključio da će Jeruzalem biti razrušen sedamdest godina (naime, Jeremija to nigdje ne tvrdi – već kako je već pokazano Jeremija tih 70 godina povezuje s dominacijom Babilona i služenje okolinih naroda Babilonu) već Danijel dovršenje „70 godina“ Babilonu (o kojima je mogao znati iz Jeremijine poslanice izgnanicima u Babilonu Jer 29) povezuje s dokončanjem ruševina Jeruzalema. Kraj Babilona kao nusprodukt otvara perspektivu za povratak izbjeglica i obnovu Jeruzalema. Ovo je najjednostavnije objašnjenje Danijelovih riječi u svjetlu Jeremijine poslanice. Pošto je Bog u Jeremijinoj poslanici obećao da će opet svratiti pogled na svoj narod i vratiti ih u domovinu, Danijel je vidio da se to još ne dešava i prema Božjem obećanju molio Boga za taj povratak iz izgnanstva.JEHOVIN SVEDOK:
 
Danilo 9:1,2 kaže : Prve godine Darija, sina Ahasverova, iz roda Medijaca, koji je bio postavljen za kralja nad kraljevstvom kaldejskim, 2 prve godine kraljevanja njegova, ja, Danilo, razumio sam iz knjiga broj godina koje se, prema reči koju je Jehova uputio proroku Jeremiji, imaju navršiti nad opustošenim Jeruzalemom, naime sedamdeset godina.

A sad obratimo pažnju kako admin citira pogrešeno Danilo 9:1,2  sugestirajući da Danilo ne tvrdi da se iz Jeremijinog proročanstva ne misli na opustošenim Jeruzalemom već na dominaciju Babilona i naime služenju okolnih naroda Babilonu.

Šta se da zaključiti? Da admin sam ne zna šta je napisao, ili je to s namerom. Sami zaključite!

Da se malo bolje razume uzećemo kontekst dešavanja kao i biblijske citate
U to je vreme Darije Medijac vladao ”kraljevstvom Kaldejskim“. Prethodno Danilovo predviđanje prilikom tumačenja rukopisa na zidu doživelo je brzo ispunjenje. Babilonsko Carstvo više nije postojalo. ’Dano je Medijcima i Perzijancima‘ 539. pr. n. e. (Danijel 5:24-28, 30, 31).
Jeremija 25:1,2,11
Godinama pre uništenja Jeruzalema prorok Jeremija zapisao je jednu pojedinost koja omogućuje da se po biblijskoj hronologiji utvrdi tačna godina uništenja toga grada. Prorok je preneo Božju objavu “svemu narodu Judinu i svim Jeruzalemcima” te ih upozorio: “Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina” (Jeremija 25:1, 2, 11, Jeruzalemska Biblija). Kasnije je dodao: “Ovako kaže Jehova: ‘Kad se navrši sedamdeset godina u Babilonu, pohodiću vas i ispuniću vam dobru reč svoju da ću vas vratiti na ovo mesto’” (Jeremija 29:10). Na što se odnosi tih “sedamdeset godina”? Kako nam to razdoblje pomaže utvrditi koje je godine Jeruzalem bio uništen?
U mnogim prevodima Biblije umesto “kad se navrši sedamdeset godina u Babilonu” stoji “kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina”
Biblija jasno pokazuje da je to razdoblje bilo stroga kazna koju je Bog namenio isključivo stanovnicima Jude i Jeruzalema. Oni su s njime sklopili savez i time mu se zavetovali na poslušnost (2. Mojsijeva 19:3-6). No budući da su uporno grešili protiv njega i nisu se kajali za svoje postupke, on im je rekao: “Ja ću poslati (...) Nabukodonozora [Nebukadnezara], kralja babilonskoga, (...) na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode” (Jeremija 25:4, 5, 8, 9, JB). Iako se babilonski gnev obrušio i na okolne narode ( to je i admin naglasio), Jeremija je uništenje Jeruzalema i 70 godina ropstva nazvao “kaznom za prestup (...) naroda svojega” jer je Jeruzalem “teško zgrešio” (Tužaljke 1:8; 3:42; 4:6).
Sve to upućuje na zaključak da se 70 godina, prema Bibliji, ODNOSI NA STROGU KAZNU koju je Bog, posluživši se Babiloncima, nanio Judi. Ipak, Bog je rekao Judejcima: “Kad prođe punih sedamdeset godina, (...) vratit ću vas na ovo mjesto”, u Judu i njen glavni grad, Jeruzalem (Jeremija 29:10, Šarić).

A NE KAKO TVRDI ADMIN DOMINACIJOM BABILONA I SLUZENJE  OKOLNIH NARODA BABILONU…. razmislite o ovome!

nastavljam...
Logged
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #6 on: February 21, 2012, 05:18:44 PM »

nastavak..

Admin (reformator baštinske crkre):
Slična stvar je i u 2. Ljetopisa 36:20 gdje se kroničar referira na Jeremijinih 70 godina i po njihovu navršenju zemlja se odužila svojim subotama kada Židovi nisu držali subotnu godinu. Sam Jeremija ništa ne govori o oduživanju subotnim godinama za vrijeme izgnanstva već se kroničar referira na Levitski zakon 26. Kroničar eksplicitno ne govori da se zemlja oduživala 70 godina, već da je se zemlja odužila subotama po završetku Jeremijinih 70 godina Babilonu. Koliko je trajao subotnji počinak zemlje se nigdje eksplicitno ne govori, samo se kaže da kraj tog subotnjeg počinka se poklapa s dovršenjem 70 godina Babilonu.

 
JEHOVIN SVEDOK
: U Bibliji stoji u kontekstu:
„Jehova, Bog praotaca njihovih, neprestano ih je opominjao putem glasnika svojih, jer mu je bilo žao naroda svojega i prebivališta svojega.  Ali oni su se stalno rugali glasnicima pravoga Boga Jehove, prezirali reči njegove i ismejavali proroke njegove, dok gnjev njegov nije došao na narod njegov te više nije bilo leka.
 I doveo je na njih kralja kaldejskoga, koji je pobio mladiće njihove mačem u svetištu njihovu i nije se smilovao ni mladiću ni devojci, ni starcu ni onemoćalom. Sve mu je predao u ruke.  Sav pribor, veliki i mali, iz doma pravoga Boga, blago doma Jehovina i blago kraljevo i blago knezova njegovih, sve je odnio u Babilon. I spalio je dom pravoga Boga i srušio zid jeruzalemski. Sve utvrđene dvore spalio je vatrom, a i sve dragocenosti u njima, i tako je sve uništio.  One što su umakli maču odveo je u zarobljeništvo u Babilon. I bili su sluge njemu i sinovima njegovim, dok nije zavladalo kraljevstvo perzijsko, da bi se ispunila reč Jehovina koju je objavio ustima Jeremijinim, dok zemlja nije nadoknadila počinke svoje. Zemlja je počivala sve dane dok je bila pusta, dok se nije navršilo sedamdeset godina.
 Prve godine Kira, kralja perzijskoga, da se ispuni reč Jehovina objavljena ustima Jeremijinim, potaknuo je Jehova srce perzijskoga kralja Kira te je on dao da se i usmeno i pismeno po svemu kraljevstvu njegovu objavi:  “Ovako kaže Kir, kralj perzijski: ‘Sva kraljevstva zemaljska dao mi je Jehova, Bog nebeski, i on mi je naložio da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judi. Ko je god među vama od svega naroda njegova, neka Jehova, Bog njegov, bude s njim, pa neka ide!’”

Zapazite misao u Bibliji: ZEMLJA JE POČIVALA SVE DANE DOK JE BILA PUSTA, DOK SE NIJE NAVRŠILO SEDAMDESET GODINE, a to  nam sve govori o adminovom komentaru
 
ADMIN
70 godina razoren Hram: 586.g.pne – oko 516.g.pne

U Zahariji 1:12 se spominje „70 godina“ (drugi period različit od Jeremijinih 70 godina):

"Tada progovori anđeo Jahvin i reče: "Jahve nad Vojskama, kada ćeš se već jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na koje se već sedamdeset godina ljuto srdiš?"" - Jeremija 25:11-12

U Zah 1:7 stoji da su ove riječi izgovorene 24.11. 2 godine kralja Darija, tj. 520/519.g.pne. Na period od „70 godina“ koje su još u tijeku nailazi se i u Zah 7 u 4. Godini kraljevanja kralja Darija: „Četvrte godine kralja Darija, četvrtoga dana devetoga mjeseca, Kisleva, dođe riječ Jahvina Zahariji…(4) Tada mi dođe riječ Jahve nad Vojskama: "Reci svemu puku zemlje i svećenicima: (5) 'Kad postite i naričete petoga i sedmoga mjeseca već sedamdeset godina, zar meni postite?“

Stražarska kula priznaje da je post u 5. mjesecu post odgovara mjesecu kada je razrušen Hram i Jeruzalem (Paradise Restored to Mankind—by Theocracy). Ovdje pak doznajemo da u 4. godini Darija Židovi već 70 godina poste u tom mjesecu, što je još jedan argument u prilog 587/586 pne kao godine definitivnog pada Jeruzalema.

 

Po povratku iz sužanjstva Izraelci su udarili temelje Hrama (Ezra 3:11), ali su radovi stali (Ezra 4:5), a započeli su ponovno 17-ak godina kasnije u 2. godini kralja Darija, Ezra 5:24, kada su prorokovali Hagaj i Zaharija (Ezra 5:1).

Božji odgovor na spomenute riječi anđela iz Zah 1:12 je bio da će nakon 70 godina Božje srdžbe na Izraelce Hram ponovno biti izgrađen – Zah 1:16. „Zato ovako govori Jahve: 'Vraćam se Jeruzalemu s milosrđem; opet će u njemu sagraditi Dom moj' - riječ je Jahve nad Vojskama“.

Zaharija kasnije potvrđuje da je Hram već bio utemeljen ali da će tek sada biti zaista obnovljen – Zah 4:9

Iz povjesnih izvora se može zakljućiti da je Hram obnovljen oko 516.g.pne. što je u harmoniji s njegovim uništenjem 70 godina ranije – 587/586.g.pne.

 
JEHOVIN SVEDOK:
 To ti je već rečeno podnaslovom:
 Na što se odnosi prorečenih “sedamdeset godina”?
Admin
Je li odustajanje od 607.g.pne odustajanje od biblijske kronologije?

 
Kada je određeno tumačenje biblijskog proročanstva u suprotnosti s povijesnim činjenicama, to znači da ili proročanstvo nije uspjelo ili je tumačenje pogrešno. Istina je da određena primjena proročanstva ponekad izgleda vrlo uvjerljivo, tako da se niti jedna druga primjena ne čini mogućom. Čitatelju se čini da Biblija upravo to govori. U tom slučaju se čitatelju može činiti da biti istinski kršćanin u tom slučaju znači zauzeti položaj odbacivanja povijesnih dokaza i "držati se samo onoga što kaže Biblija". Ozbiljne pogreške ponekad su napravljene od strane iskrenih proučavatelja Biblije, jer su odbacivani povijesni dokazi suprotni određenoj primjeni ili tumačenju. Sljedeći primjer ilustrira tu činjenicu:

Većina komentatora se slaže da Danijelovo proročanstvo o 70 tjedana (Dan 9:24-17) označava period od 490 godina, ali postojala su razna mišljenja što se treba uzeti za početnu točku tog perioda. Prema Danijelu, period počinje ”od časa kad izađe riječ da se vrate i opet sagrade Jeruzalem“. No, kada je ’izašla ta riječ‘? Ako se „držimo samo onog što kaže Biblija“ izgleda da Biblija jasno upućuje na perzijskog kralja Kira.

U Izaiji 44:28 Bog kaže: „Ja govorim o Kiru: ‘On je pastir moj i izvršit će sve što želim’, izvršit će ono što sam rekao o Jeruzalemu: ‘Opet će se izgraditi’, i o hramu: ‘Položit će se temelji njegovi.’“

I dalje u 45:13: „Ja sam podigao slugu svojega u pravednosti i poravnat ću sve puteve njegove. On će izgraditi grad moj i otpustit će izgnanike moje, ne za novac niti za mito”, kaže Jehova nad vojskama.“

Tako se prema Bibliji jasno čini da je "riječ za vraćanje i obnovu Jeruzalema" izdao Kir. Ova primjena, međutim, ograničava razdoblje od Kirova proglasa (Ezra 1,1-4) do Mesije na 483 godina ("sedam tjedana, i šezdeset dva tjedna"). Ako se to razdoblje završilo na Kristovu krštenju, koje se obično procjenjuje da je bilo negdje u razdoblju od 26-29 n.e., Kirova prva godina kao kralja babilonskog bi trebala biti u razdoblju od 458-455.g.pne umjesto povijesno priznate 538.g.pne.

Usprkos svim povijesnim dokazima, nekoliko kršćanskih komentatora u prošlosti su izabrali ovakvu primjenu. Ovo je poučna ilustracija nužnosti uzimanja u obzir povijesnih dokaza u odnosu na biblijska vremenska proročanstva. Iako se ova primjena „70 tjedna“ činila vrlo biblijska i vrlo uvjerljiva, ipak je opovrgnuta povijesnim činjenica i stoga ne može biti točna.

Isto vrijedi i za primjenu „70 godina“ proročanstva od strane Stražarske kule. Iako se na površini može činiti da ju podržavaju neki odlomci iz Biblije, nju bi trebao napustiti jer nije u skladu s povijesnim činjenicama utvrđenih na mnoštvu modernih otkrića. To više pošto postoji druga biblijska primjena „70 godina“ koja je sasvim u skladu s povjesnim dokazima.

 
JEHOVIN SVEDOK
Zanimljiva konstatacija pobijanja same Biblije,a u korist takozvanih istoričara .
 
Perzijski kraljevi spomenuti u Ezri, Nehemiji i Esteri
Razd. Vladanja    Svjetovno ime   Biblijsko ime   Bib. citat
(pr.n.r.vr)
oko 550-529        Kir Veliki       Kir        Ezra 1:1; 4:5
529-522           Kambiz II       Ahasver       Ezra 4:6
522 (8 mjeseci)    Gavmata (Smerdis)  Artakserks    Ezra 4:7-23
521-486            Darije I        Darije    Ezra 4:5, 24; 6:1-15
486-474            Kserks I       Ahasver     Knjiga o Esteri
474-423           Artakserks I     Artakserks  Ezra 6:14; 7:1-26;
                 (Dugoruki)                Nehemija 2:1-18


Mešaš babe i žabe!
Objasniće ti se:
Prorečenih sedamdeset godina pustošenja završilo se tačno na vreme Kirovim proglasom. Položen je temelj. I to je bilo sve. Kako se to misli?

Izveštaj opisuje šta se desilo čim je bio položen temelj hrama 536. pr. n. e.: “Tada je narod što je bio u zemlji stao obeshrabrivati narod Judin i odvraćati srce njegovo da ne gradi. I unajmljivali su savetnike da osujete njihov naum” (Ezra 4:4, 5). Na kraju su 522. pr. n. e. ti neprijateljski raspoloženi ne-Židovi uspeli ishoditi zakonsku zabranu obnove.

Reč ili naredba da se ponovo izgradi Jeruzalem ’izašla‘ je ’dvadesete godine kraljevanja Artakserksa‘, kralja Perzije, tj. 455. pr. n. e. (Nehemija 2:1-9).

Sedamdeseta “nedelja”, 29-36. n. e. O vremenskim odrednicama Isusove službe govori i Danilo 9:24-27, gde je prorečeno da će proći 69 godišnjih nedelja (483 godine) “od časa kad izađe reč da se Jeruzalem obnovi i ponovno sagradi pa do Mesijanskog Vođe”. Prema Nehemiji 2:1-8, ta je reč izašla “dvadesete godine [perzijskoga] kralja Artakserksa”. Kada je Artakserks počeo vladati? Njegov otac i prethodnik, Kserkso, umro je u drugoj polovici 475. pr. n. e. Dakle, godina Artakserksova ustoličenja započela je 475. pr. n. e. Dakle, ‘dvadeseta godina kralja Artakserksa’ je 455. pr. n. e. Brojimo li od nje 483 godine (69 “nedelja”) i imamo li pritom na umu da na prelazu u novu eru ne postoji nulta godina, dolazimo do zaključka da se ‘Mesijanski Vođa’ pojavio 29. n. e. Isus je postao Mesijom kad je ujesen te godine bio kršten i pomazan svetim duhom. U proročanstvu je također stajalo: “U polovici [sedamdesete] nedelje ukinuće žrtvu i žrtveni dar.” To se dogodilo onda kad su predodžbene žrtve koje su Židovi prinosili izgubile svoju vrednost zato što je Isus žrtvovao samoga sebe. Izraz ‘polovica nedelje’ odnosi se na razdoblje od tri i pol godine, koje je završilo u proleće 33. n. e., kad je Isus bio pogubljen. Međutim, u proročanstvu je stajalo i sledeće: “On će jednu nedelju[celu 70. nedelju] zadržati na snazi savez za mnoge.” To znači da je Jehova Židovima iskazivao posebnu naklonost i dalje, odnosno tokom sedam godina od 29. do 36. n. e. Tek nakon toga otvorila se mogućnost da i neobrezani narodi, neznabošci, postanu članovi duhovnog Izraela, što je postalo očito pri obraćenju Kornelija 36. n. e. (Dela 10:30-33, 44-48; 11:1).

Šta reći o 455. pr. n. e. kad je prema biblijskom izveštaju Nehemija otputovao u Jeruzalem kako bi obnovio gradski zid? Pouzdani istorijski dokazi iz grčkih, perzijskih i babilonskih izvora ukazuju da je Artakserks došao na prestolje 475. pr. n. e., pa je njegova prva godina vladanja bila 474. pr. n. e. Prema tome, dvadeseta godina njegova kraljevanja bila bi 455. pr. n. e. Nehemija 2:1-8 kaže da je u proleće te godine, u židovskome mesecu nisanu, kraljev peharnik Nehemija dobio od kralja odobrenje da obnovi i ponovno sagradi Jeruzalem, gradski zid i gradska vrata.


Postoje dokazi da je Artakserks došao na prijestolje 475. pr. n. e. i da je svoju prvu vladalačku godinu započeo 474. pr. n. e.
  Natpisi i skulpture iskopani u drevnoj perzijskoj prijestolnici Perzepolisu ukazuju na koregentstvo Kserksa i njegovog oca, Darija I. Ako je ono trajalo 10 godina, a Kserkso nakon Darijeve smrti, 486. pr. n. e., sam vlada 11 godina, prva godina Artakserksova vladanja bila bi 474. pr. n. e.
  Drugi niz dokaza vezan je uz atenskog generala Temistokla koji je pobedio Kserksove snage 480. pr. n. e. Kasnije je pao u nemilost grčkog naroda i optužen je za izdaju. Temistoklo je pobegao i utočište potražio na perzijskom dvoru, gde je srdačno primljen. Prema grčkom istoričaru Tukididu, to se dogodilo kad je Artakserks ”nedavno došao na prestolje“. Grčki istoričar Diodor Sikul smrt Temistokla smešta u 471. pr. n. e. Budući da je Temistoklo zatražio godinu dana da bi perzijski jezik naučio pre nego bude primljen u audijenciju kod kralja Artakserksa, mora da je u Malu Aziju stigao pre 473. pr. n. e. Tu godinu potvrđuje i Jeronimova obrada Euzebijeve Hronike. Budući da je Artakserks ”nedavno došao na prestolje“ kada je Temistoklo došao u Aziju 473. pr. n. e., nemački izučavatelj Ernst Hengstenberg u svojoj knjizi Christology of the Old Testament (Hristologija Starog zaveta) kaže da je Artakserksovo vladanje započelo 474. pr. n. e., a to prihvaćaju i drugi izvori. On je dodao: ”Dvadeseta godina Artakserksa je 455. godina pre Hrista.“
Ne zaboravi da se Artakserksov otac zvao Artakserks, a ta rec artarksers oznacava titulu.
Naš  Artakserks I  ima nadimak (Longimanus — Dugoruki) koji je izdao naredbu da se ponovo sagradi Jeruzalem, a bilo je to u 20. godini njegove vladavine, to jest 455. pr. n. e. (Nehemija 2:1-8).

Priručnici The Encyclopedia Americana i Great Soviet Encyclopedia suglasni su da je vladavina Artakserksa završila 424. pr. n. e. A kad je započela? Godine 474. pr. n. e. Kao temelj ovom navodu poslužio je jedan natpis kojeg su pronašli arheolozi, a sadrži datum 50. godine Artakserksa; u jednom drugom natpisu se ukazuje da je 51. godine stupio na vlast njegov nasljednik. Računamo li od 424. pr. n. e. 50 godina unatrag, dolazimo na godinu 474. pr. n. e. kao na početak njegove vladavine. Prema tome, 20. godina Artakserksa, kad je izdao nalog, počinje punih 19 godina kasnije, to jest 455. pr. n. e. Daljnje pojedinost


Svetovni istoričari, oslanjajući se na svoje tumačenje delova ploča koje su iskopali arheolozi, zaključili su da je 464. godine pr. n. e. bila prva godina kraljevanja Artakserksa Longimanusa (Dugorukog), a da je 604. g. pr. n. e. bila prva godina vladanja Nebukadnezara (Nabukodonozora) II. Da je to tačno, tada bi 20. godina Artakserksove vladavine započela 445. g. pr. n. e., a godina opustošenja Jeruzalema od strane Babilonaca (u Nebukadnezarovoj 18. godini kraljevanja) bila bi 587. pr. n. e. No, ako izučavatelj Biblije upotrebljava te datume za izračunavanje ispunjenja biblijskih proročanstava, biće jednostavno zbunjen.
 Jehovini svedoci su zainteresirani za arheološke pronalaske koji su povezani s Biblijom. Međutim, kad se tumačenje tih pronalazaka sukobljava s jasnim iskazima iz Biblije, mi s pouzdanjem prihvaćamo ono što Sveto pismo kaže, bilo da se radi o pitanjima povezanim s hronologijom ili o drugim temama. Posledica toga je da su Jehovini svjedoci davno shvatili da proročansko vremensko razdoblje koje započinje u 20. godini Artakserksa treba računati od 455. g. pr. n. e., te da tako Danilo 9:24-27 pouzdano ukazuje na jesen godine 29. n. e. kao na vreme pomazanja Isusa kao Mesije. Iz istog su razloga Jehovini svedoci shvatili da se proročanstvo iz 4. poglavlja Danila o ”sedam vremena“ počinje računati od 607-606. g. pr. n. e. i da ukazuje na jesen 1914. g. n. e. kao na vreme kad je Hrist ustoličen kao vladajući Kralj na nebesima i kao godinu kad je ovaj svet ušao u svoje vreme svršetka. No, da je njihovo pouzdanje u nadahnutost Svetog pisma bilo poljuljano, oni nikad ne bi razumeli ta uzbudljiva ispunjenja proročanstva. Na taj način je uvid koji je pokazao Jehovin narod izravno povezan s njihovim oslanjanjem na Božju reč.
Uspoređujući duhovno stanje svojih lojalnih slugu sa stanjem pojedinaca i grupa koje spremno odbacuju Bibliju u korist nečega što je trenutno popularno, Jehova kaže: ”Gle! Sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Gle! Sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Gle! Sluge će se moje radovati, a vi ćete trpeti sramotu. Gle! Sluge će moje radosne uzvikivati zbog dobrog stanja svoga srca, a vi ćete vikati zbog boli u srcu i jaukaćete zbog potpunog sloma duha“ (Isaija 65:13, 14, NS).admin (reformator baštinske crkve)
zaključak
Iz izloženmog se da zaključiti da Stražarska kula ne prihvaća povjesno utvrđenu 587/586.g.pne. kao godinu pada Jeruzalema jer ona narušava njeno tumačenje Biblije kojim dolazi do 1914.godine kao godine Isusova okrunjenja i početka njegove nevidljive prisutnosti (iako se do 1943 za taj događaj navodila 1874.g.) na osnovu koje može dalje tvrditi da je Isus 1918/19 ušao u svetište i opunomoćio organizaciju Stražarske kule za „vjernog i razboritog roba“ iz Mt 24:45-47. Važnost da se iz ovog događaja crpi autoritet kojom poslužuju „hranu u pravo vrijeme“ pokazuje i činjenica da su stihovi iz Mt 24:45-47 najcitiraniji stihovi u cjelokupnoj literaturi Stražarske kule. Odustajanje od 1914.god, odnosno Kristova opunomoćenja iz 1918/19.g. bi značilo da je Stražarska kula ipak sâmo samoprozvani «ekskluzivni Božji kanal» i usuđuje se samovoljno govoriti u Božje ime i prakticirati božanski autoritet nad milijunima ljudi, dok joj Bog taj autoritet nikada nije dao.

 

Da je motiv odbacivanja ove „povjesne neusklađenosti“ s biblijskim izvještajem (tj. s njegovim tumačenjem) izbjegavanje potkapanja samog temelja autoriteta Stražarske kule na čelu s Vodećim tijelom, a ne ustrajanje na tkz. „biblijskoj kronologiji“ (koja u stvari počiva na datumu 539.g.pne iz sekularne kronologije) vidi se jednostavno harmoniziranje druge povjesne neusklađenosti s biblijskim izvještajem kod tumačenja 70 godina putoši grada Tira (Iza 23:15). Tumačenje ovih 70 godina u knjizi „Izaijino proročanstvo – svjetlo za svo čovječanstvo“ str 253 jeste da one nisu doslovne:

„Istina, otočni dio Tira nije bio pod vlašću Babilona tijekom čitavih 70 godina, jer je Babilonsko Carstvo palo 539. pr. n. e. Stoga 70 godina očito predstavlja period vrhunca babilonske vlasti — kada se babilonska kraljevska dinastija hvali kako se njeno prijestolje uzdiglo iznad ”zvijezda Božjih“ (Izaija 14:13)   

 

Ovdje se ne radi o lojalnosti biblijskom izvještaju niti lojalnosti povjesnim činjenicama već samo lojalnost izkonstruiranoj kronologiji Stražarske kule kojom se dolazi do godine 1914.g. iz koje proizlazi sama srž božanskog autoriteta i sadržaja poruke: Dobre vijesti o kraljevstvu koje je već navodno uspostavljeno na Nebu.


JEHOVIN SVEDOK
Zaključak:
Budući da smo uzeli u obzir mnoge istorijske dokaze te smo ih analizirali i uporedili, dolazimo do zaključka da Biblija u svakom slučaju ima veći autoritet nego istorijski izveštaji  koji su navodno protiv biblijskog izveštaja( kako tvrdi admin) .

 Ne zaboravimo! ISTORIJSKI DOKAZI BILO DA SU TO : ............drevni istoričari, babilonska hronika, potvrde poslovnih transakcija, Ptolomejov kanon, pločice s astronomskim podacima..itd....IDU U PRILOG BIBLIJSKOM IZVEŠTAJU  ključnih godina . Za sve što je pronađeno i što je istraženo uz mnoge dodatne već utvrđene činjenice su jasan dokaz savršene hronološke skladnosti  Biblije, da oni koji se bave istraživanjem iste su ohrabreni mnogim ispunjenim hronološkim proročanstvima. Naprimer: Židovi su dočekali Aleksandra obračajući mu se da se ispunilo Pismo na njemu kao svetskoj sila koja je došla nakon Medo-Perzije, predočena bakrom ( Danilo 2:32,39). Još jedno hronološko ispunjenje proročanstva jeste da su bili  u iščekivanju Mesije znajući to hronološko proročanstvo i tačnu godinu njegovog ispunjenja. Zato su i našeg Gospoda mnogi pitali: „Jesi li ti Mesija koji treba doći“? Postavlja se pitanje kako su se Židovi snalazili kada je u pitanju hronologija i ključne biblijske godine. Naravno da su  Židovi kao autoritet imali reč Božju. No nisu zaboravljali pokazivati dužno poštovanje svetskim silama koji su dolazili i odlazili sa  svetske scene, iako su te svetske sile pisale svoju istoriju i imale svoje  „takozvane hronološke dokaze“.Dakle, bez obzira na to nikada nisu dovodili u pitanje hronološke izveštaje iz Biblije zbog neslaganja  ne-židovskih istorijskih takozvanih teorija i dokaza. Kao što su se Židovi držali tog principa tako i Jehovin narod se drži biblijskog hronološkog izveštaja bez ozira što klevetnici mogu tvrditi da se držimo „iskonstruirane hronologije“...

Da naglasimo: ZAHVALJUJUĆI VERNOM I RAZBORITOM ROBU KOJI NAM OMOGUĆUJE HRANU U PRAVO VREME SRETNI SMO ŠTO MOŽEMO RAZUMETI HRONOLOGIJU ISPUNJENIH PROROČANSTAVA: JER JEHOVA PREKO TOG ROBA  NAM  NE DAJE  SAMO SPOZNAJU ;VEĆ NAM I JAČA VERU UPRAVO ZBOG SAVRŠENOG SKLADA KOJU NALAZIMO U BIBLIJI.

Logged
mali šime
Administrator
Mlađi član
*****
Posts: 87« Reply #7 on: February 21, 2012, 06:16:51 PM »

Budući da iz diskusije sa adminom (reformatorom baštinske crkve) se nije moglo izmenjivati misli zbog izbegavanja mojih pitanja na facebook portalu, rešio sam da na ovakav način omogućim čitateljima da sami zaključe o ovoj temi.

Pozdrav Zlatko i dobro došao.

Olako sudiš moje neodgovaranje na face-u s izbjegavanjem (a Isus je rekao da ne treba biti brz na okidaču što se suda tiče), jer ne znaš zašto nisam (još) odgovorio.
Možda jednostavno nisam stigao, možda imam preča posla, možda izbjegavam, a možda sam te samo htio ovdje namamiti pa da te prepustim Maršalu...
Dakle ne znaš dok ti ja ne kažem koji je razlog.

Ovo što radiš za sada ne obećava da će biti rasprava ali vrijeme će pokazati.
Trebaš imati obzira da ja uistinu moram napraviti pravo istraživanje teme, za razliku od tebe koji samo copy-paste-aš iz WTL-a.

Ja takvog resursa na hrvatskom nemam zato mi dozvoli malo više vremena da odgovorim na "tvoje" postove.

No, da te odmah upozorim da ako na moja konkretna pitanja nećeš davati konkretne odgovore, moguće je da će ti ti postovi biti izbrisani.


Pozdrav,
pa se uskoro tipkamo...
« Last Edit: February 22, 2012, 01:27:40 PM by mali šime » Logged

Istina će vas osloboditi.
Comrade Tito
Početnik
*
Posts: 22


"Živeli vi moji dragi pioniri i pionirke!"


Email
« Reply #8 on: February 22, 2012, 11:57:31 AM »

Veoma zanimljivo.

Samo vas gledam...  Shocked

Šime, mislim da ne bi bilo uputno brisat mu postove, već ih jednostavno ignorirat. Nek se vidi kakva je retorika "naših" apologeta.

TITO
Logged
mali šime
Administrator
Mlađi član
*****
Posts: 87« Reply #9 on: February 22, 2012, 09:09:09 PM »

Pa da probamo započeti raspravu...  Roll Eyes

Admin(reformator baštinske crkve):
Koliko će trajati ta "vremena pogana"?
Pastor Charles Taze Russell je preuzeo tumačenje adventista N. Barboura...

JEHOVIN SVEDOK
Tumačenje je od Rassela, jer da je u obrnutom slučaju adventisti bi već odavno imali ovo tumačenje i po tome bi bili poznati.

Varaš se Zlatko.  Cheesy

Možda to nisi znao ali to piše i u vašoj literaturi:
Godine 1844. britanski svećenik imenom E. B. Elliott skrenuo je pažnju na 1914. kao na mogući datum završetka ”sedam vremena“ iz četvrtog poglavlja Danijela. Godine 1849. Robert Seeley iz Londona na sličan je način govorio o ovoj temi. Joseph Seiss iz Sjedinjenih Država ukazao je u jednoj publikaciji izdanoj oko 1870. na 1914. kao na značajan datum u biblijskoj kronologiji. Godine 1875. Nelson H. Barbour pisao je u svom časopisu Herald of the Morning da je 1914. označila kraj razdoblja koje je Isus nazvao ”određena vremena nacija“ (Probudite se! 8.11.1994, str 10)

Osim toga, Barbour je bio taj koji je uvjerio Russella da je Isus nevidljivo prisutan od 1874.  "Istina" koju je Russell vjerovao do kraja života. (Inače, Rutherford je službeno parusiju pomakao na 1914 tek 1943.)

1876.g. Russell je postao zainteresiran za proročanstva kraja vremena, nakon čitanja primjerka Barbourovog  "Herald of the Morning".
Kraj nije došao 1874, kao što su adventisti predvidjeli. No, Barbour je Russellu objasnio da Matej 24:27 označava Isusovu nevidljivu prisutnost koja je započela te 1874, i da će uznesenje biti 1878, a kraj svijeta da će biti 1914. (za detalje pogledaj Watch Tower, od 15.7.1906)

Admin(reformator baštinske crkve) koji postavlja pitanja:

1. ako je to proročanstvo već imalo svoje doslovno ispunjenje u babilonskom kralju, zašto bi se tražilo dodatno ispunjenje već ispunjenog proročanstva?

 JEHOVIN SVEDOK
Prvo ispunjenje sna usledilo je kad se Nabukodonozor nakon privremenog ludila opet vratio na prestolje. Ta tema njegovog sna nam otkriva najvažnije ispunjenje u vezi s Božjim Kraljevstvom'. On je na kraju svog sna rekao odnosno razrešio ovim mislima: “Da sve živo upozna kako Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim: on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi ( Danilo 4:14)
Samo je jedna osoba u svakom pogledu ispunila sve te preduvjete da bude nazvana 'najnižim od ljudi', a to je naš Gospod Isus Hrist, koji je napustio svoju nebesku slavu i koji je rođen na Zemlji kao čovek.

Koliko ja znam niti jedno proročanstvo u Danijelovoj knjizi nema dvostruko ispunjenje, a vi ga silujete u ovom slučaju.

To što je Bog taj koji ima sve pod kontrolom i koji postavlja i ruši kraljeve ne govori ništa o tome da će Bog srušiti sebe za kralja nad Izraelom za "7 vremena" kao što je Nabukodonozora.Admin (reformator baštinske crkve):
2. još važnije pitanje je: kako ovo privremeno svrgavanje s kraljevske časti jednog poganskog (nežidovskog) kralja može poslužiti za paralelu s privremenim ukidanjem izravne Božje vladavine nad Jeruzalemom kroz izraelske i judejske kraljeve?

 JEHOVIN SVEDOK
Svrgavanjem Nabukodonozora s kraljeve časti počinje Tih ”sedam vremena“ koji su ustvari dominacija neznabožačkih sila nad Zemljom  bez uplitanja Božjeg Kraljevstva i ono obuhvaća 2 520 godina.

Nisi razumio poantu mog pitanja - kako Bog svet i pravedan može sebe positovjetiti sa nečim poganskim kao što je poganski kralj?
 Mislim, vi ste ti koji stalno prigovarate drugima da su pogani u svojim vjerovanjima (babilonci) a ovako nešto vi namećete Bogu - da za njegovu vladavinu uzimate paralelu vladavinu kralja Babilona Velikog.  Shocked HuhAdmin (reformator baštinske crkve):
3. i zašto se za duljinu „vremena pogana“ nije uzela brojka iz Otkrivenja 11:2: "Oni [pogani] će gaziti sveti grad četrdeset i dva mjeseca."? Naime, ovo je jedino mjesto u Bibliji na kojem se „vremena pogana“ i gaženja Jeruzalema (iz Luke 21:24) izravno povezuju uz neko konkretno vremensko razdoblje. A to vremensko razdoblje ne traje „7 vremena“ već 42 mjeseca tj. 3.5 godine, odnosno 3.5 vremena.

JEHOVIN SVEDOK:
Taj stavak iz Otkrivenja 11:2 je napisan nakon Isusovog uzdignuća. Dakle Isus je mislio kada je rekao o vremenima neznabožaca na izjavu u Danilu 4:25 što znači da se povezuje s tim stavkom.
Kakvi Danijel 4:25 govori o tome da pogani gaze Jeruzalem? Shocked Nikakvi!
Učenici sigurno nisu povezali Isusove riječi s Danijelom - jer se nema što povezati.
Isus se nije referirao na nikoga. A, apostol Ivan je dobio objavu na što je Isus mislio.
Dosljednost biblijske egzegeze nas primorava da povežemo Luka 21:24 i Otk 11:2, a ne Dan 4:25.Osim toga smešno izgleda, a i zvuči kada se kaže : A ZAŠTO SE ZA  DUŽINU NIJE UZELA BROJKA IZ OTKRIVENJA 11:2….čuj zašto?!?!?! Ko smo mi  da pomišljamo da se biblijska proročansatva  trebaju po našem shvatanju  ispunjavati?!?!?!
Pitaj Russella, Rutherforda, Knorra, Franza i ostale s njihovim nametanjem kako glasi biblijska kronologija...


Tvoje ismijavanje mojih pitanja i moga karaktera ostavljam ostalima da prosude...  Lips sealed

Za sada toliko... copy-paste-anje, ne znam kad ću uhvatiti volje da ti na to odgovorim.
Valjda će ovisiti o tvome odgovoru na ovaj moj post..

Logged

Istina će vas osloboditi.
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #10 on: February 23, 2012, 02:11:17 PM »

„Kako sam primetio zahvaljujući`titi `sam na životu, što mu ,naravno, od srca zahvaljujem ( da se tako napiše u šali).“ Ti se dobro sećaš da sam te lepo pitao: da li ću biti banovan ako ti proturečim biblijskim citatima, činjenicama, raznim dokazima, literaturom Jehovinih svedoka itd ...te da si tada napisao NEĆU BITI BANOVAN ZBOG TOGA, već banovanje ide zbog spamovanja i  nekulturnog ponašanja. Ako se držiš svoje reči nećeš nikada ni doći u priliku da mi brišeš komentare zbog tebi vrlo dobre spoznaje da Jehovini svedoci vrlo dobro znaju šta pišu, a iz toga se može zaključiti da se lepo i kulturno  ponašaju.Dakle, takve pretnje ne priliče adminu ove stranice ako želi da pročita neku misao upravo od onih o kojima i piše i želi ih na sebi svojstven način blatiti neistinama. Zašto ovakvim rečima ti se uzvraća?


 Iz prostog razloga, A KAO ŠTO SI I SAM NAPISAO, citiram: “ Trebaš imati obzira da ja uistinu moram napraviti pravo istraživanje teme, za razliku od tebe koji samo copy-paste –aš.

A iz ovog  priznanja  se da zaključiti da čitav tekst koji je postavljen u vezi ove teme - hronologije 1914 – i 70 nedelja- su obične nebuloze što bi rekao neko u našem narodu . Osim toga, iz kontakta s Jehovinim svedocima osobe koje se interesuju da upoznaju istinu vrlo brzo zaključe šta stvarno pišu o ovoj temi Jehovini svedoci. Kao što si i primetio analiziran je tvoj tekst u nekim kratkim sažetim mislima i zaključcima, ne da ti se podsmejava, već da ti se pomogne u razumevanju. A to kako ćeš  i da li ćeš naknadno obraditi i blatiti Božju organizaciju je tebi na obraz, a ne meni ili nekom drugom.


Kopirao si članak probudite se 8.11.1994, str 10 kao dokaz da je Rasel navodno preuzeo biblijsku hronologiju od jednog adventiste. A ja ću malo opširnije tj kontekst napisati iz ovog članka. Kopiram:Početak komentara

Nesumnjivo, ova izjava iznenađuje mnoge naše čitaoce. Ipak, još u decembru 1879 — nekih 35 godina pre 1914 — Kula stražara (tada poznata kao Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence/Sionska Kula stražara i glasnik Hristove prisutnosti) pružila je biblijski dokaz da će 1914. biti značajna godina. Čak i pre toga — sredinom 19. veka — drugi istraživači ( naglašeno od mene)Biblije naslućivali su da bi 1914. mogla biti godina označena u biblijskom proročanstvu.

Godine 1844. britanski sveštenik imenom E. B. Elliott skrenuo je pažnju na 1914. kao na mogući datum završetka ”sedam vremena“ iz četvrtog poglavlja Danila. Godine 1849. Robert Seeley iz Londona na sličan je način govorio o ovoj temi. Joseph Seiss iz Sjedinjenih Država ukazao je u jednoj publikaciji izdanoj oko 1870. na 1914. kao na značajan datum u biblijskoj hronologiji. Godine 1875. Nelson H. Barbour pisao je u svom časopisu Herald of the Morning da je 1914. označila kraj razdoblja koje je Isus nazvao ”određena vremena nacija“ (Luka 21:24, NW).   Kraj komentara.

Kao što se da primetiti da su mnogi istraživali tu temu,i istina je da su došli do tačnog zaključka ali nisu ostali dosledni te teme zbog ponosa i manjka poniznosti. Jer denominacije kojima su pripadali bi morale iz temelja menjati nauke koje su se držale. A zbog jednog malog tračka svetlosti, kako su oni smatrali, nisu uzeli ozbiljno ovo prorocanstvo.

 Kako ti možeš razumeti na šta je mišljeno što se tiče Rasela i ostalih na ovu temu? Zamisli pustinju i tirolsko područje u Austriji. Čuo si da je ove godine u pustinji, gde nikad sneg nije pao, prekriven belim pahuljicama. Ni manje ni više 10cm. Tako su izveštavali novinari širom sveta. Ali činjenica je, a i sam znaš, da zbog vremenskih prilika tj klime, ta vrsta radosti nije dugo trajala. Naime, već sledećeg dana je nestao. Bez obzira što je nestao on je ispunio svoj efekat cuđenja što nije sporno i to je evidentirano. Preletimo nekih par hiljada km. vazdušne linije i sletimo u Tirolske krajeve Austrije. Po čemu je poznat taj kraj? Složićemo se i reći da je to sneg, i to u izobilju. Ne znam da li si imao priliku da posetiš Austriju i njihove skijaške centre koji su poznati širom sveta. A iz ličnog iskustva koristim evo već 20 god blagodeti te skijaške centre, i gle čuda velikoga toliko sam godina  i Jehovin svedok.

Da li primećuješ razliku između pustinje i Tirola? Da li primećuješ razliku između Adventista i Jehovinih svedoka? Da li primećuješ razliku između pojedinih katoličkih, protestanskih sveštenika koji su izjavljivali tačnu hronološku činjenicu o 1914 i Jehovinih svedoka?

Kao što izobilje snega  pripada, u ovom primeru, ne pustinji, već tirolskim krajevima u Austriji, i po tome je poznat taj kraj tako i Jehovini svedoci su poznati u ovoj temi hronologije 1914 i dosledni su tome.
Naprimer, uzećemo ovaj članak Istraživača Biblije, kako su se pre zvali Jehovini svedoci. Pod naslovom “Kada će završiti vremena naroda?”, koji je bio objavljen u časopisu Bible Examiner, oktobra 1876. na stranici 27 tog članka je pisalo:” Vremena naroda završiće godine 1914., poslije Hrista.”

 I Rasel je početkom 1911 održao više predavanja u evropskim velegradovima. O toj seriji predavanja pisalo je u Kula stražari od 15.maja 1911.sledeće:Bili smo začuđeni opažajući posvuda tolike dokaze napredovanja(…..) Naši čitatelji znaju da mi VEĆ GODINAMA  očekujemo kako će ovaj vek završiti strašnim vremenom nevolje koja će odjednom i velikom silom provaliti nedugo nakon oktobra 1914. vreme koje je bilo zajamčeno za dominaciju paganskih naroda; vreme da kraljevstvo Mesije preuzme vlast….

A sad ti postavljam pitanje: Otkud tebi infomacija da je Rutherford sluzbeno parusiju pomakao na 1914 tek 1943? Kopiraj mi citav izvestaj Jehovinih svedoka o tome KAKO je to Rutherford objasnio!

Dakle mi smo, Jehovini svedoci, POZNATI po hronologiji 1914 i 70 nedelja, a ne adventisti, katolici, protestanti itd. Na to sam mislio kada sam pisao onu rečenicu koju si naznačio.


Sto se tice Danila 4:25 i Luke 21:24, najbolje je da se kopira id a se uporedi, a tu piše:”
Prognaće te od ljudi, živećeš sa zverima poljskim i davaće ti da jedeš travu poput goveda. Rosa će te nebeska kvasiti i sedam će vremena proći preko tebe dok ne spoznaš da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i daje ga kome hoće.”

i Luke 21:24, a tu piše: Pašće od oštrice mača i odvešće ih u zarobljeništvo među sve narode. I Jeruzalem će gaziti neznabošci dok ne završe vremena neznabožaca. A sad nešto o Nabukodonozoru i ova dva stavka:

Jehova je uvek provodio svoju univerzalnu suverenost onda kad je to smatrao prikladnim. Jedno vreme je on to činio na Zemlji kroz naciju Izrael, za čije zemaljske kraljeve je odgovarajuće rečeno da “sede na Jehovinom prestolju” (1. Dnevnika 29:23, NS). Međutim, kad se Izrael odmetnuo, Jehova je dopustio da dinastija njegovih kraljeva, potomaka kralja Davida, bude oborena.
Bilo je, dakle, prikladno, da Bog ubrzo nakon toga da neke nagovještaje kralju Nabukodonozoru — upravo onome kralju kome je dopušteno da uništi njegovo simbolično kraljevstvo — da to ni u kojem slučaju ne znači da je Božja pravedna suverenost došla svome kraju. Koliko je važno dati do znanja njemu i neznabožačkim narodima koji će kasnije gaziti po tom Božjem zastupničkom kraljevstvu, da je ovakvo stanje samo privremeno!
Na taj način, VREME u kojem je dat san, OSOBA kojoj je dat i TEMA božanske suverenosti koju san naglašava, sve to govori da važnost tog sna daleko prelazi granice značenja koje je on imao za Nabukodonozora. Sve ovo ukazuje na to da, poput posečenog drveta s obručima, božanska vladavina provedena preko Jeruzalema, koji je sad uništen, neće biti obnovljena sve dok se ne uklone ti obruči ograničenja nakon “sedam vremena”. U to vreme će Božji zastupnički Vladar, “najmanji od ljudi”, što se odnosi na obećanog Mesiju, biti postavljen kao kralj u njegovom Kraljevstvu. Da bi saznali kad će to Bog učiniti, Isusovi učenici su tražili znak (Danijel 4:17; Matej 24:3).
Postoje i druge naznake koje pokazuju da je dalekosežna primena Nabukononozorovog sna tačna. Proročanstvo zapisano u Danijelu 9:24-27 ukazivalo je na tačnu godinu Mesijinog dolaska preko 500 godina kasnije. Dakle, ako je vreme Mesijinog dolaska kao čoveka prorečeno s takvom preciznošću, nije li razumno zaključiti da bi vreme njegovog značajnijeg ponovnog nevidljivog dolaska u kraljevskoj moći bilo prorečeno s jednakom preciznošću? Ko bi to mogao prikladnije učiniti od Danila? Seti se također da je, nakon što je zapisao svoje vizije i proročanske snove, uključujući i Nabukodonozorov san o stablu, Danilu bilo rečeno: “Učini tajnima ove reči i zapečati knjigu sve do vremena svršetka.” Zašto do tada? Zato što će u to vreme “pravo znanje postati obilno”. Ako ono što je Danilo zapisao treba ostati zapečaćeno, nerazumljivo, sve do “vremena svršetka”, zar to ne bi ukazalo na to da će ti zapisi biti od proročanske važnosti tokom tog perioda? (Danilo 12:4, NS).Postavlja se pitanje:
“Sedam vremena” — od kad do kad?
Kad je dao svoj znak, Isus je govorio o “sedam vremena”, nazvavši ih “određena vremena naroda”. On je rekao: “Jeruzalem će gaziti narodi dok se ne ispune određena vremena naroda” (Luka 21:24). Jedna fusnota u izdanju Oxford NIV Scofield Study Bible (1984) kaže da “‘vremena neznabožaca’ (kako King James Version, a i naš prevod Daničić-Karadžić, prevodi “određena vremena naroda”) počinju osvajanjem Judeje od strane Nabukodonozora... Od tada, kako je Isus rekao, ‘gaze neznabošci.’”


Zar ne primećuješ doslednost biblijske egzegeze?! Za sada toliko. Pozdrav admine!

P.S Napiši mi svoje ime, da te imenom i prezimenom oslovljavam!
Logged
Comrade Tito
Početnik
*
Posts: 22


"Živeli vi moji dragi pioniri i pionirke!"


Email
« Reply #11 on: February 23, 2012, 09:50:10 PM »

Hm, hm...

Samo vas gledam...

I malo bih se ubacio jednim sporednim pitanjem.

Koliko je točno dana Nebukadnezar bio prognan od ljudi i živio među zvijerima poljskim?

Naime, engleski prijevod Novi svijet u Danijelu 4:29 doslovno spominje "lunarne mjesece", a ako koristiš, pretpostavljam srpski, onda ti je to spomenuto u fusnoti. Što znači da bi i godine koje uzimamo za računanje trebale biti lunarne. A ako uzmemo u obzir da u toku 7 lunarnih godina 2 puta neminovno dolazi do pridodavanja 13. mjeseca u godini (Veadara), jednostavnim računom dolazimo do prosječno

7x354+29+30=2537

dana, to jest godina.

Dalje znaš i sam...

2537-607=1930 punih godina,

odnosno

1931. godina.


Dakle, moje pitanje je glasilo: Koliko je točno dana Nebukadnezar bio prognan od ljudi i živio među zvijerima poljskim?


TITO
« Last Edit: February 23, 2012, 10:05:47 PM by Comrade Tito » Logged
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #12 on: February 24, 2012, 01:41:33 PM »

Quote
Koliko je točno dana Nebukadnezar bio prognan od ljudi i živio među zvijerima poljskim?

Danilo je protumačio i razjasnio san Nabukodonozoru. Taj proročanski san se  ispunio i to u onom trenutku dok je s velikim ponosom govorio o sebi. Tad ga je zahvatilo ludilo i SEDAM JE GODINA živio na polju sa zverima.


 
Židovi su mesece računali od mladoga meseca do mladog meseca (Iza 66:23). Jedna od hebrejskih reči za kalendarski mesec je hodeš (1Mo 7:11), a izvedena je od korena koji znači “mlad”. Druga je jerah, a znači “lunarni/sinodički mesec”.
Za razliku od lunarne godine (354 dana) i solarne godine (365 i 6 sati) postoji proročanska “godina”. U biblijskim se proročanstvima reč “godina” često koristi u posebnom smislu kao oznaka za 12 meseci od kojih svaki ima 30 dana, što ukupno iznosi 360 dana. Ezehijel je, naprimer, poznavao godinu koja ima 360 dana. To nije niti prava solarna godina niti je to lunarna godina. To je ‘srednja vrednost’ za godinu, pri čemu svaki mesec ima 30 dana.” Proročanska godina također se naziva “vreme”, a upoređivanje Otkrivenja 11:2, 3 s Otkrivenjem 12:6, 14 otkriva da jedno “vreme” traje 360 dana. U proročanstvima se godina ponekad simbolično naziva i “dan” (Ezek. 4:5, 6).


Budući da su ”sedam vremena“ proročanska, na 2 520 dana moramo primeniti biblijsko pravilo: ’Dan za godinu.‘ To je pravilo izneseno u proročanstvu o babilonskoj opsadi Jeruzalema (Ezehijel 4:6, 7; usporedi 4. Mojsijevu 14:34). Dakle ”sedam vremena“ dominacije neznabožačkih sila nad Zemljom, bez uplitanja Božjeg Kraljevstva, obuhvaća 2 520 godina. Započela su sedmog lunarnog meseca (15. tišrija) 607. pr. n. e., opustošenjem Jude i Jeruzalema (2. Kraljevima 25:8, 9, 25, 26). Od tog vremena pa do 1. pr. n. e. razdoblje je od 606 godina. Preostalih 1 914 godina proteže se otada do 1914. n. e. Tako je ”sedam vremena“, ili 2 520 godina, završilo 15. tišrija, ili 4/5. oktobra1914. n. e.


Logged
zlatko
Početnik
*
Posts: 9


« Reply #13 on: February 24, 2012, 01:51:18 PM »

Quote
Koliko je točno dana Nebukadnezar bio prognan od ljudi i živio među zvijerima poljskim?

7 pomnoženo sa 360 dana dolazimo do 2520 dana...
Logged
Comrade Tito
Početnik
*
Posts: 22


"Živeli vi moji dragi pioniri i pionirke!"


Email
« Reply #14 on: February 24, 2012, 09:38:22 PM »

Zlatane, iskreno sam mislio da si neki "Ernste Bibelforscher".


Gle, ne moraš meni copy-pastati cijele odlomke iz knjige "Sve Pismo", jer i ja imam WTL, svu literaturu Jehovinih svjedoka koju imaš i ti i još 5 puta toliko. Tak da...

Znači, TI misliš da je Nebukadnezar bio prognan od ljudi TOČNO 2520 dana ili to misli Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka?

Jel to tvoj OSOBNI stav ili KOLEKTIVNI?


P.S. trenutno se puno priča o zaštiti autorskih prava (SOPA, ACTA...), pa mislim da bi bilo u redu da navedeš izvor svojih informacija, budući da su materijali koje ovdje iznosiš uglavnom pod Copyrightom (znaš ono, "si", "bh", "it" ta i ta stranica, taj odlomak, itd.). Ili jednostavno piši što ti misliš o određenoj temi i kako si je ti razumeo. Znaš.TITO
Logged
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!